HS-vedtak – september

Illustrasjonsfoto: iStock
Illustrasjonsfoto: iStock

Protokoll fra HS-møte 23.09: Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider, men nå gjør vi informasjonen fra møtene mer tilgjengelig. Det vil derfor bli laget nyhetssaker om avgjørelsene som tas i NKKs Hovedstyre. Slik blir man gjort oppmerksom på at et møte er avholdt, og det blir enkelt å finne frem til protokollene.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre – møte onsdag 23. september

I dette møtet har Hovedstyret sett på og behandlet saker om at det tas sikte på at NKKs internasjonale og nordiske utstillinger skal flyttes til andre arrangører senest innen 1. juni 2021, at frist for utsending av papirer til NKKs Representantskapsmøte utsettes to uker, til 15. oktober, og flere andre saker som du kan lese om i protokollen fra møtet her:

 

Tidligere HS-møter i september 2020

NKKs Hovedstyre hadde tidligere i september to tette møter: Onsdag 2. september og tirsdag 8. september. 

I disse to møtene så Hovedstyret på og behandlet saker som budsjett, saker til NKKs Representantskapsmøte, mandat for arbeidsgruppen som skal se på overordnet fremtidig organisering av NKK, søknader om medlemskap fra hundeklubber, og flere andre saker.

Fullstendige protokoller fra disse møtene finner du her:

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: