HS-vedtak - mai 2022

Illustrasjonsfoto: iStock

Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider om Hovedstyret. Denne nyhetssiden inneholder et - ikke uttømmende - utdrag av saker fra Hovedstyrets møte 24. mai.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre hadde møte 7/22 tirsdag 24. mai.

I møtet ble det blant annet vedtatt at administrasjonen arbeider videre med RAS (rasespesifikke avlsstrategier), og legger til grunn at RAS må endres til et avlsprogram som oppfyller kravet i den kommende forskriften om avl og oppdrett av hund. Inntil det foreligger informasjon om når ny forskrift kan/skal tre i kraft, skal ytterligere revisjon av eksisterende RAS avventes. HS mener raseklubbene selv kan vurdere om eksisterende RAS kan videreføres som de er inntil videre, eller om de ikke lenger er relevante og bør fjernes fra NKKs nettsider.

For mer informasjon om denne saken og andre saker som var til behandling, se protokoll.

Se også: NKKs hovedstyre

 

Våre samarbeidspartnere: