HS-vedtak - juni 2022

møte

Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider om Hovedstyret. Denne nyhetssiden inneholder et - ikke uttømmende - utdrag av saker fra Hovedstyrets møte 28. juni..

Publisert:
 

I møtet ble årsregnskapet for 2021 signert. Årsregnskapet viser et driftsresultat for 2021 på kr 24 805 272 samt en egenkapital på kr 38 730 292. Hovedstyret godkjente videre en korreksjon av egenkapital på kr 11 120 149. Avviket er historisk akkumulert frem til og med 2020. Hovedstyret understreker at de kan ikke se at dette avviket er gjort med forsett. 

Hovedstyret hadde videre til behandling sak vedrørende utvikling og drift av nye avlsverktøy i eget selskap. Prosjektgruppen har overlevert, og med dette avsluttet, sitt arbeid. 
 
For mer informasjon om disse sakene og andre saker som var til behandling, se protokoll. (PDF, 191KB)

 

Våre samarbeidspartnere: