HS-vedtak i januar

Arkiv

Protokoller fra HS-møtene 14. og 18. januar: Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider, men nå gjør vi informasjonen fra møtene enda mer tilgjengelig. Det vil derfor bli laget nyhetssaker om avgjørelsene som tas i NKKs Hovedstyre.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre – møte tirsdag 18. januar – utsatt RS2020

I dette møtet vedtok NKKs Hovedstyre å kalle inn til utsatt RS 2020 lørdag 20. mars 2021. Hovedstyret ser behov for å avholde RS 2020 så fort det er praktisk og forsvarlig, og håper smittesituasjonen og smittevernbegrensningene på dette tidspunkt er slik at det er mulig å gjennomføre den nødvendige produksjonen.

 

NKKs Hovedstyre – møte tirsdag 14. januar

Fullstendig protokoll fra dette møtet kan du lese her:

 

 

Våre samarbeidspartnere: