HS-vedtak i februar

Arkiv

Protokoll fra HS-møtet 3. februar. Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider, men for å gjøre informasjonen enda mer tilgjengelig lages det også nyhetssaker om avgjørelsene som tas i NKKs Hovedstyre.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre – møte onsdag 3. februar

I dette møtet vedtok NKKs Hovedstyre sammensetningen av styringsgruppen for arbeidet med NKKs fremtidige politiske organisering som følger:

 • Tore Paulshus, Fuglehundklubbenes
 • Forbund Siv Sandø, Norsk Retrieverklubb
 • Arild Nygård, Norske Harehundklubbers Forbund
 • Aase Jacobsen, NKK region Troms Finnmark
 • Geir Ottesen, NKK region Oslo Akershus
 • Hjørdis Vierdal Møksvold, NKK region Rogaland
 • Geir Flønes, Norsk Schäferhund Klub
 • Ingvild Espelien, Norsk Lundehund Klubb
 • Jan Helge Nordby, Hovedstyret
 • Jonna Vassbotn, Hovedstyret
 • Gry Eikanger, Hovedstyret

Hovedstyret vedtok også en justering av praktisering av fullcertordningen som medfører følgende:

 • Certifikat og reservecertifikat deles ut til de to beste hundene med CK som ikke er Norske utstillingschampions. Er hunden som mottar certifikatet fullcertet, det vil si at den ikke kan nyttiggjøre seg certet, blir reservecertifikatet omgjort til certifikat. Er også denne hunden fullcertet, deles ikke certifikatet ut.
 • Ordningen vil gjelde for alle raser, og klubbene kan ikke søke fritak fra eller endre denne ordningen.
  NSU tar stilling for igangsetting av justert praktisering

Det ble også fattet vedtak i flere andre saker.

 

Våre samarbeidspartnere: