HS opphever gebyrvedtak

NKKs hovedstyre har besluttet å oppheve vedtaket om gebyr for registrering og godkjenning av championater og vinnertitler.

 

Hovedstyret har registrert en betydelig motstand mot innføring av gebyr på registrering av championattitler mv. fra 1. juli 2017. Etter en totalvurdering vedtok styret at dette gebyret allikevel ikke skal innføres som tidligere vedtatt. 

Hovedstyret forutsetter imidlertid at den generelle pris og kostnadsveksten da kompenseres gjennom andre inntektskilder, samt en økning i grunnkontingenten. Hvis dette skulle vise seg vanskelig å gjennomføre, vil man igjen kunne bli nødt til å gjøre en ny vurdering av disse gebyrene.

 

Våre samarbeidspartnere: