Høyesterett har samtykket til at begge anker behandles

Illustrasjonsbilde

Høyesteretts ankeutvalg har 14. mars 2023 gitt samtykke til ankebehandling i saken mellom Norsk Kennel Klub og Dyrebeskyttelsen Norge. Dommen fra lagmannsretten er dermed ikke rettskraftig.

Publisert:

Begge parter hadde anket dommen fra lagmannsretten. Ankeforhandlingen vil, ifølge skrivet NKK mottok fra Høyesterett i dag, bli avholdt innen seks måneder regnet fra 10. januar 2023, da saken kom inn til Høyesterett.

- Vi er svært fornøyde med at det viktige prinsippet om hvem som skal forvalte dyrevelferdsloven skal prøves for landets høyeste rettsinstans, og hvor det nærmere innholdet i paragraf 25 skal klarlegges, sier leder av hovedstyret i Norsk Kennel Klub, Tom Øystein Martinsen.

NKKs advokat Anette Fjeld tolker beslutningen fra Høyesterett slik at den gjelder rettsanvendelse og bevisvurdering for begge raser.  

 

Våre samarbeidspartnere: