Hovedstyrevedtak i august 2022

foto: istock.no

Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider om Hovedstyret. Denne nyhetssiden inneholder et - ikke uttømmende - utdrag av saker fra Hovedstyrets møte 23.august.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre hadde møte 9/22 tirsdag 23. august.

Resultat pr juni 2022 viser et positivt resultat på kr 27.431.494,-. Dette er kr 8.668.527,- mer enn budsjettert. 

I saken vedrørende utvikling av nye avlsverktøy i eget selskap, besluttet Hovedstyret at saken behandles som orienteringssak etter NKKs Representantskapsmøte (dag 2). 
 
NKK fyller 125 år i 2023 og Hovedstyret vil derfor nedsette en festkomite i neste møte. 
For mer informasjon om disse sakene og andre saker som var til behandling, se protokoll. 
 

 

Våre samarbeidspartnere: