Høringer rundt utvidet båndtvang

Ålesund og Gausdal er to kommuner som i disse dager har forlag til utvidet båndtvang ute på høring. NKK støtter ikke forslagene de to kommunene har fremmet.

 

Båndtvang er et tema som Norsk Kennel Klub er svært opptatt av. NKK jobber for å redusere antall båndtvangsbestemmelser i kommune-Norge, og vi ønsker at hundevelferden skal ivaretas i langt større grad. Hunders naturlige atferd er å løpe fritt, og NKK vil arbeide for at de skal få større mulighet til å gjøre dette.

Det er § 6 i hundeloven som legger føringer for bruk av båndtvang. I Norge har vi generell båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august. Dette er for å sikre andre dyr når de er i en sårbar periode av året. Siden Norge er et langstrakt land med ulike behov, gir også regelverket hver enkelt kommune lov til å utvide båndtvangen hvis det er veldig gode grunner til dette. Dessverre ser vi stadig oftere at kommunene bruker denne muligheten til å utvide båndtvangen langt utover det loven gir rom for. Denne trenden jobber NKK med å snu.

Høringer rundt båndtvangutvidelser

For tiden pågår det to høringer, hvor kommunene har sendt ut forslag til utvidet båndtvang for å få innspill fra berørte parter. Vi oppfordrer de som berøres av endringene til å si sin mening i disse sakene, og hjelpe NKK med å begrense innstrammingene i båndtvangsforskriftene.

Høringene som pågår er:

  • Ålesund kommune, med høringsfrist førstkommende mandag, 22.01.18. Klikk her for å komme til kommunens nettsider. Nederst på denne siden kan du si din mening
  • Gausdal kommune, med høringsfrist 01.02.18. Klikk her for å lese kommunens forslag til utvidelse, og her for å lese høringsbrevet. For å svare på høringsbrevet sender du en e-post direkte til kommunen.

Norsk Kennel Klub vil sende svar på begge høringene, og publisere disse på våre båndtvangsider. Ønsker du å bidra til å hindre utvidelsen av båndtvang i kommunene, finner du forslag til hva du kan skrive til kommunen under ressursene på samme nettside.

 

Våre samarbeidspartnere: