Høringer rundt utvidet båndtvang

Ålesund og Gausdal er to kommuner som i disse dager har forlag til utvidet båndtvang ute på høring. NKK støtter ikke forslagene de to kommunene har fremmet.

Publisert:
 

Båndtvang er et tema som Norsk Kennel Klub er svært opptatt av. NKK jobber for å redusere antall båndtvangsbestemmelser i kommune-Norge, og vi ønsker at hundevelferden skal ivaretas i langt større grad. Hunders naturlige atferd er å løpe fritt, og NKK vil arbeide for at de skal få større mulighet til å gjøre dette.

Det er § 6 i hundeloven som legger føringer for bruk av båndtvang. I Norge har vi generell båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august. Dette er for å sikre andre dyr når de er i en sårbar periode av året. Siden Norge er et langstrakt land med ulike behov, gir også regelverket hver enkelt kommune lov til å utvide båndtvangen hvis det er veldig gode grunner til dette. Dessverre ser vi stadig oftere at kommunene bruker denne muligheten til å utvide båndtvangen langt utover det loven gir rom for. Denne trenden jobber NKK med å snu.

Høringer rundt båndtvangutvidelser

For tiden pågår det to høringer, hvor kommunene har sendt ut forslag til utvidet båndtvang for å få innspill fra berørte parter. Vi oppfordrer de som berøres av endringene til å si sin mening i disse sakene, og hjelpe NKK med å begrense innstrammingene i båndtvangsforskriftene.

Høringene som pågår er:

  • Ålesund kommune, med høringsfrist førstkommende mandag, 22.01.18. Klikk her for å komme til kommunens nettsider. Nederst på denne siden kan du si din mening
  • Gausdal kommune, med høringsfrist 01.02.18. Klikk her for å lese kommunens forslag til utvidelse, og her for å lese høringsbrevet. For å svare på høringsbrevet sender du en e-post direkte til kommunen.

Norsk Kennel Klub vil sende svar på begge høringene, og publisere disse på våre båndtvangsider. Ønsker du å bidra til å hindre utvidelsen av båndtvang i kommunene, finner du forslag til hva du kan skrive til kommunen under ressursene på samme nettside.

 

Våre samarbeidspartnere: