Hoggormsesongen er igang

Hoggorm, foto Nina Hansen
Foto: Nina Hansen

Hoggormen er den eneste giftige slangen i Norge. Om vinteren ligger huggormen i dvale, men kommer ut om våren når det blir varmere i været. Da ligger den ute i sola og varmer seg.

Publisert:
 

Tekst: Nina Hansen, veterinær NKK

Hoggormen finnes i det meste av Sør-Norge og er funnet så langt Nord som til Rana i Nordland. Den er et vekselvarmt dyr. Det vil si at den har samme kroppstemperatur som omgivelse sine. Hunder som kommer i nærkontakt med hoggorm blir som oftest bitt i snute, hodet eller et bein.

30 % av alle bitt er det som kalles «tørre bitt» det vil si at huggormen biter uten å injisere gift. Disse bittene er ikke farlige. Hvis hoggormen derimot injiserer gift når den biter, kan hunden bli veldig dårlig. Hvor mye gift som injiseres i et bitt er nesten umulig å bedømme akkurat i det det skjer. Hvor syk hunden blir av giften kommer an på giftmengden, hundens helsetilstand og hvor den blir bitt. Bitt i beina eller hodeområdet gir oftere alvorlig forgiftning.

Hva skjer når hunden blir bitt?

Noen hunder vil hyle til av smerte i det de blir bitt, og av og til kan eier også ha sett hoggormen. Andre ganger vil ikke eier merke noe. Giften inneholder stoffer som er ment å paralysere, drepe og fordøye små byttedyr som huggormen lever av. Når en hund får i seg huggormgiften vil det oppstå en betennelsesreaksjon på bittstedet, slik at blod- og lymfekar skades. Dette fører til at det som regel utvikles en smertefull hevelse på bittstedet, og i dette området kan man noen ganger se to små prikker med 3-9 mm avstand som det kan sive litt blodtilblandet væske fra. Huden rundt bittstedet kan bli blårød misfarget.

Hunden kan bli sløv eller ustødig, og noen kan begynne å sikle, samt få oppkast og diaré. Mer alvorlige symptomer som forstyrrelser i hjerterytme, blødningsforstyrrelser, skader på indre organer, sirkulasjonssvikt og i verste fall død, er heldigvis uvanlige. Symptomene inntrer relativt raskt. Hevelse vil komme i løpet av noen minutter til et par timer etter bittet, og andre symptomer i løpet av få timer. Hvis hunden ikke viser symptomer innen 8-12 timer etter bitt kan det tyde på ubetydelig eller ingen injeksjon av gift.

Hva gjør jeg hvis hunden blir bitt?

Det er viktig å ta eventuelle hoggormbitt på alvor! Oppsøk alltid veterinær som raskt som mulig, og ring gjerne nærmeste veterinær med en gang, og varsle at dere kommer. Ikke gå ut fra at hunden har fått et «tørt bitt». 

Såkalte hoggormtabletter (prednisolon) er ikke en erstatning for veterinærbesøk, eller korrekt håndtering av hunden etter bittet. De fleste fagmiljøene anbefaler ikke lengre bruk av slike tabletter. Etter et mulig bitt skal hunden holdes mest mulig i ro for å unngå at giften spres i kroppen. Bær hunden, eller la den gå langsomt til nærmeste mulige hvilested, og frakt den snarest til veterinær. Bittstedet skal ikke manipuleres på noen måte. Det vil si at det ikke skal legges på trykkbandasjer, klemmes, skjæres eller suges på bittstedet!  

Behandling

Hva slags behandling hunden trenger kommer an på hvor mye gift de har fått injisert og hvor påvirket hunden er klinisk. De milde tilfellene trenger kanskje bare intravenøs væsketerapi og overvåking. Hvis hunden er tydelig påvirket med nedsatt allmenntilstand, er det også behov for smertelindring og i en del tilfeller også motgift (antitoksin). Hurtig igangsatt behandling bedrer prognosene, minsker faren for senskader og fremskynder helningsprosessen. Det er derfor viktig at man ikke venter med å oppsøke veterinær for å vurdere om hunden blir «dårlig nok» til å trenge behandling. Selv en tilsynelatende upåvirket hund kan få en rask forverring, og da bør den ikke være for langt unna behandling.

Ingen hunder reagerer likt når de blir bitt av hoggorm. Selv om en hund har blitt bitt tidligere og det gikk bra, er det ikke sikkert den reager på samme måte hvis den skulle være uheldig å bli bitt på nytt. Oppsøk derfor alltid veterinær. Hunden bør være i ro i 1-2 uker etter den ha vært behandlet for huggormbitt og den bør følges opp med helsesjekk og eventuelt blodprøver.

Det dør noen få hunder hvert år som følge av hoggormbitt, men de fleste som kommer raskt til behandling blir helt friske uten å få varige senskader.

Hva gjør du hvis hunden er bitt

 • Oppsøk veterinær snarest
 • Hold hunden (og deg selv) rolig
 • Ikke forsøk å suge ut giften
 • Ikke skjær i såret
 • Ikke sett på trykkbandasje

Symptomer på huggormbitt

 • Øm hevelse i huden
 • Blårød hudfarge
 • Slapphet
 • Ustøhet
 • Akutt oppkast/diarè
 • Rask pust
 • Bleke slimhinner
 • Uregelmessig puls
 • Kollaps

Kilder:
NMBU
Evidensia dyrehelse
Felleskatalogen
Folkehelseinstituttet

 

Våre samarbeidspartnere: