Helsetiltak for cavalier king charles spaniel

Cavalier king charles spaniel er en av flere raser NKK har identifisert til å ha særs store helseutfordringer, og er derfor en av rasene som NKK ønsker å finne gode løsninger for.

Publisert:
 

Norsk Kennel Klub (NKK) og Norsk Cavalierklubb (NCk) har som mål at alle hunder skal være sunne og friske, og helsearbeidet som gjøres har alltid dette som et overordnet mål. 

Helseproblematikk

Rasen har et kjent helseproblem ift bilyd på hjertet. Noen hunder i rasen utvikler også symptomer på syringomyeli (SM). Symptomene er vist å ha tydelig sammenheng med størrelsen på syrinx (hulrom) i ryggmargen. Forskningsdata internasjonalt viser at store deler av populasjonen har disse syrinxene, som altså kan gi svært alvorlige symptomer.

Forekomsten av gener for begge sykdommene er svært høy i populasjonen internasjonalt, og i en del tilfeller kan hunder som genetisk sett har noe lavere risiko for den ene sykdommen ha en tilsvarende høyere risiko for den andre sykdommen.  

Ber om vurdering av helsestatus og mulige tiltak

Som følge av den alvorlige situasjonen som NKK mener at rasen befinner seg i, der så godt som alle hundene i rasen bærer anlegg for både syringomyeli og hjertesykdom i større eller mindre grad jf. forskningsdata, vedtok NKKs Hovedstyre 21. juni 2017 å henvende seg til FCI og rasens hjemland, representert ved Englands The Kennel Club (KC), med spørsmål om deres syn på om situasjonen for rasen nå er slik at det kun er et krysningsprosjekt som vil gi den helt nødvendige avlsfremgangen. Brevet til KC og FCI ble sendt 11. juli.

The Kennel Club har svart at de er positive til å diskutere et mulig krysningsprosjekt. FCI har foreløpig ikke respondert på henvendelsen fra NKK. Den 22. september reiser representanter fra NKK og NCk til England for å møte representanter fra The Kennel Club. Representanter fra FCI er også invitert til å delta i møtet.

Samarbeid mellom NKK og NCk

Det understrekes at samarbeidet mellom NKK og NCk har vært godt, både før og etter vedtaket ble fattet, og at begge parter er innstilt på å samarbeide til rasens beste også fremover.

Den 28. juni ble det avholdt et møte mellom NKK og styrerepresentanter fra NCk, der cavalierens helse ble diskutert. NCk ble informert om hovedstyrets vedtak og forespørselen som ville bli sendt til KC og FCI. Andre tiltak som økt aldersdebut, større fokus på eksteriøre trekk som disponerer for SM, oppdretteropplæring, og sentral registrering av hjerteresultater ble også diskutert i møtet. NCk fikk utkast til henvendelsen til uttalelse for gjennomsyn, og ga deretter innspill til teksten.

Både NCk og NKK var opptatt av få gitt oppdretterne en korrekt informasjon om saken – så langt som vi har kommet. For å få flest mulig til å delta ble møtet lagt etter ferien. Oppdrettermøtet ble avholdt den 12.august, i regi av NCk. NCk presenterte klubbens årsmøtevedtak om helse, samt de vedtatte regler og retningslinjer, og orienterte om foreløpig opplegg for det videre arbeidet med helsespørsmålene. Administrerende direktør i NKK orienterte om HS-vedtaket og NKKs ståsted i forhold til cavalierens helse.

NCk har vedtak om å revidere RAS i året som kommer. I forbindelse med dette arbeidet vil NCk også vurdere endringer i regler og retningslinjer for avl samt avklare raseklubbens holdning til et krysningsprosjekt dersom det blir aktuelt. Resultatet av hele dette arbeidet vil bli lagt fram på NCks årsmøte i 2018.

Andre lands arbeid

Norge er ikke det eneste landet som aktivt jobber for å bedre cavalierens helse. NKK har informert de øvrige nordiske kennelklubbene om forslaget og vil følge opp denne kontakten videre. NKK er opplyst fra Finsk Kennel Klubb at den finske raseklubben for cavalier nylig har godkjent en plan for et krysningsprosjekt. De har blant annet helsesjekket andre raser med tanke på potensiale som krysningspartnere. De har foreløpig ikke diskutert prosjektet med rasens hjemland/KC, og har signalisert at dette vil være nødvendig før de beslutter hvorvidt krysningsprosjekt skal gjennomføres. 

Veien videre

Foreløpig er ingen tiltak besluttet gjennomført fra NKKs side. Et mulig fremtidig krysningsprosjekt er ett av sporene NKK ønsker å følge for å bedre helsesituasjonen til cavalieren. Hvordan det skal arbeides videre med forslaget, må avklares nærmere etter møtet i England 22. september.

NKK ønsker å opprettholde et tett og godt samarbeid med NCk i prosessen fremover, og opplever samarbeidet som konstruktivt og åpent.

 

 

Våre samarbeidspartnere: