Grunnkontingenten 2021

Grunnkontingenten for 2021 fastsettes ifølge NKKs lover §3-4 bokstav l), av Representantskapsmøtet 2020 (RS2020). Siden RS2020 er utsatt på grunn av koronarestriksjoner, kjenner vi ikke til hva som blir endelig grunnkontingent 2021.  Hovedstyret har som målsetting å gjennomføre RS2020 så snart dette er praktisk og forsvarlig mulig.

Hva grunnkontingenten for 2021 blir, vedtas altså av flertallet blant klubber, forbund og regioner på RS2020.

Grunnkontingent del 1 faktureres i januar 2021

Det vil bli sendt kontingentfaktura i januar 2021.

Fakturaen vil bestå av kontingent til klubber og forbund som vanlig, og Grunnkontingent del 1. Grunnkontingent del 1 baserer seg på tidligere RS-vedtak.
Det vil si 230 kroner som ble vedtatt i 2019, indeksregulert som vedtatt i 2018 - totalt 234 kroner.

Grunnkontingent del 2

Dersom RS vedtar en grunnkontingent som er større enn 234 kroner, vil medlemmene få tilsendt en faktura for «grunnkontingent del 2». Fakturaen vil utgjøre differansen mellom RS-vedtatt grunnkontingent og allerede betalt grunnkontingent til NKK. 

NKK gjør oppmerksom på at innbetalt kontingent ikke er refunderbar, og at betaling av en evt. grunnkontingent del 2 er en forutsetning for å opprette medlemsfordelene i 2021 både i klubben og NKK.

Spørsmål og kommentarer rundt grunnkontingent 2021

Gitt situasjonen vi er kommet i, kan ikke NKKs administrasjon besvare spørsmål om hvor stor grunnkontingent 2021 vil bli, eller om/når grunnkontingent del 2 faktureres ut. Dette er først kjent etter avholdt RS2020.

 

Kommentarer og ønsker for grunnkontingentnivå må rettes via delegatene som stiller på RS2020 fra din raseklubb/forbund. Aktivitetsklubbene/lokale hundeklubber må rette henvendelsene til delegatene som stiller for klubbens NKK Region.

Hovedstyret beklager

Hovedstyret beklager at løsningen i år blir slik. Det har blitt vurdert om det er mulig å utsette faktureringen til etter RS. Det er dessverre ikke likviditetsmessig mulig å sikre driften ved en utsatt fakturering.

Representantskapsmøte 2020

Hovedstyret følger smittesituasjonen og smittevernbegrensningene nøye, og vil gjennomføre representantskapsmøtet 2020 så snart det er praktisk mulig på en forsvarlig måte. 

Når dato kan fastsettes, vil det bli innkalt med fire ukers varsel. Sakslisten vil ikke bli endret, og blir identisk med publiserte sakspapirer.

 

Våre samarbeidspartnere: