Gjenåpning av samfunn og hundeaktiviteter

Agility
Foto: Cilje H A Moe

Fredag 16. april startet første trinn i regjerningens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Men hva betyr dette for avholdelsen av NKK-fellesskapets mange utstillinger, prøver og kurs?

 

Hele NKK er i likhet med resten av Hunde-Norge mer enn klare for å starte opp igjen våre mange viktige aktiviteter. Vi må naturligvis følge de til enhver tid gjeldende restriksjonene, men vil så snart det lar seg gjøre komme i gang med tilrettelagte arrangementer.

Trinn 1 i regjeringens gjenåpningsplan innebærer blant annet at:

  • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs
  • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, der alle sitter på faste tilviste plasser.

Regjeringens gjenåpningsplan kan leses i sin helhet her.

Fortsatt store begrensinger

Regjeringens lettelser vil i første omgang fortsatt bare gjøre det mulig å arrangere utstillinger, prøver og kurs i et begrenset omfang. Blant annet skal det være en tiltakspakke på plass hvis man ønsker å samle personer fra flere ulike kommuner.

Det er også viktig å merke seg at enkelte kommuner fortsatt vil ha lokale regler som er langt strengere enn de nasjonale retningslinjene tilsier. Her vil det da i mindre grad være mulig å få gjennomført ulike hundeaktiviteter.

Positivt signal om fremtiden

Selv om gjenåpningsplanen som startet fredag fortsatt gir store begrensinger, er det likevel et tydelig signal om at vi nå snart kan komme i gang igjen. Stadig flere blir vaksinert, og smittetrenden er i skrivende stund synkende på landsbasis.

For hvert nye steg i regjerningens gjenåpningsplan vil det bli større muligheter til å arrangere og delta på ulike hunderelaterte aktiviteter.

Vi i NKK vet hvor avgjørende det er for dere alle å komme tilbake til de felles møteplassene vi har med hunden. Det er også svært viktig for utviklingen av våre fantastiske hunderaser.

NKK arbeider for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. For å sikre dette arbeidet er vi avhengig av de mange ulike hundeaktivitetene rundt om i landet.

Med kreativitet og felles innsats har vi tro på at vi fremover får gjennomført mange trygge og gode arrangementer i takt med myndighetenes gjenåpning av samfunnet.

Vi er naturligvis også svært opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere. Dette vil være i fokus når gjenåpningen av våre ulike arrangementer etter hvert skal planlegges.

 

Våre samarbeidspartnere: