Går tilbake på regelverksendring

Mattilsynet vurderer innstrammingen i kjæledyrregelverket som problematisk for seriøs import av hund fra utlandet.

 

Mattilsynet publiserte i juni et varsel om en framtidig endring i forvaltningen av kjæledyrregelverket.

NKK har i dag fått bekreftet via mail at forvaltningsinnstrammingen fra 20/9 ikke blir gjennomført da det er vurdert å bli vesentlig vanskeligere å importere avls- og brukshunder fra seriøse aktører i utlandet. 

Dette betyr at det fremdeles vil være mulig å hente kjæledyr til seg selv i utlandet. Innførselen må da følge kravene for ikke-kommersiell innførsel. 

Norsk Kennel Klub opplever å ha god kontakt med Mattilsynet i mange saker når det gjelder hunde- og dyrevelferd. NKK var bidragsyter i høringen om gatehunder i næringskomiteen. Statsråd Jon Georg Dale tok hensyn til NKKs innspill rundt import av rasehunder, og viste til dette i sitt innlegg da Stortinget behandlet sak om import av gatehunder 28. mars i år.

Statsråden understreket at det er viktig å forvalte regelverket slik at de som importerer kjæledyr ikke lider unødig last. Dale nevnte spesielt de som importerer hunder til bruk for å forbedre avl, der det skjer betydelig utveksling av genmateriale på tvers av landegrensene. 

Vi ble derfor svært overrasket da Mattilsynet offentliggjorde innstramminger av regelverket for import av dyr gjeldende fra 20. september, uten at NKK hadde blitt verken informert eller tatt med i prosessene i forkant.

NKK har vært i dialog Mattilsynet siden regelverksendringen ble gjort kjent, og ble i slutten av juni informert om at Mattilsynet ville gjøre en ny sjekk mot politisk bestilling. Dette er nå blitt gjort, og NKK er glad for å se at Mattilsynet har kommet hundeeiere i møte i denne saken, og at det fortsatt vil være mulig å importere hunder fra seriøse oppdrettere i utlandet.

 

Våre samarbeidspartnere: