Frivillighetsprisen til Knut Skår i Norske Redningshunder

 Foto: Marius Sørhus / Frivillighet Norge
Vinner av den nasjonale frivillighetsprisen 2019, Knut Skår. Foto: Marius Sørhus / Frivillighet Norge

Knut Skår fra Norske Redningshunder vant den nasjonale frivillighetsprisen 2019 på FNs internasjonale dag for frivillighet 5. desember. Redningstjenesten i Norge er i stor grad tuftet på frivillighet, og hunden har en sentral rolle i dette.

 

Norske Redningshunder opplyser at de deltar på omlag 500 redningsaksjoner i året, og prisvinneren Knut Skar årlig er med på over 30 aksjoner. Frivillighet Norge beskriver Skår som representant for en bred gruppe beredskapsfrivillige, men ifølge prisutdelerne er han unik på antall frivillighetstimer i miljøet.

Samtidig som Skår er frivillig i Norske Redningshunder er han også representant for Internasjonal Komite for alpin redning, IKAR. Her har han vært aktiv ved å jobbe for å få større anerkjennelse for hundearbeid i organisasjonen.

Frivillighet med hund på ulike plan

Hund brukes i frivillig arbeid på flere plan. Som redningshunder, men også gjennom å skape aktivitet og møtepunkter på mange nivåer i samfunnet. Frivillig innsats med bruk av hund skaper glede, trivsel, tilhørighet og fremmer både fysisk og psykisk helse. Derfor er det viktig at det tilrettelegges godt for at frivillige skal kunne fortsette å skape mye aktivitet.

NKKs klubber, forbund og lokallag organiserer flere tusen frivillige. Hund er altså en fellesnevner som skaper svært mye aktivitet, og ofte dreier det seg om lavterskeltilbud hvor alle er velkomne til å delta.

Ensomhet, isolasjon og utenforskap øker risikoen for både fysiske og psykiske helseproblemer. Frivilligheten gjennom hundeklubber har en viktig rolle i å inkludere de som trenger det mest, og på den måten bidra til å motvirke ensomhet og sosial isolasjon.

Myndighetene må anerkjenne frivilligheten

Det er viktig at de som bruker fritiden sin på frivillig innsats for å hjelpe andre, blir hedret for sin innsats. Det er også viktig at myndighetene anerkjener behovet for å satse enda mer på frivilligheten i fremtiden.

Knut Skår jobber tusenvis av gratistimer hvert år. Han har over mange år vært engasjert i alle ledd i Norske Redningshunder som styreleder, distriktsleder, lokallagsleder, instruktør, prøveleder og hundefører. Norsk Kennel Klub gratulerer med årets frivillighetspris.

 

Våre samarbeidspartnere: