Frist for søknad om utstillinger, lydighets- og agilitystevner i 2022 utsettes til 1.8.2021

Foto: Ole Walter Sundlo
Foto: Ole Walter Sundlo
 

Det er startet et arbeid knyttet til NKKs terminlister, inkludert søknadsprosedyrer for klubber, forbund og regioner.

Intensjonen er at arbeidet med terminlister skal forenkles både i henhold til søknadsfrister, godkjenninger fra raseklubber om deltakelse av deres raser på utstillinger, og endringer i arrangementer gjennom året.

Videre at den enkelte arrangør i større grad skal kunne håndtere egne terminfestede arrangement selv, uten å måtte gå via NKKs administrasjon.

Utsatt frist for innlegging av arrangementer

Fristen for å søke om/legge inn utstillinger, lydighet- og agilitystevner for 2022 utsettes derfor inntil videre til 1.8.2021.

Klubber, forbund og regioner kan ut over dette planlegge sine arrangementer i tråd med øvrige gjeldende retningslinjer.

NKK vil komme tilbake med nærmere informasjon om innlegging av terminfestet arrangementer i ny løsning i god tid før den nye fristen går ut.

 

Våre samarbeidspartnere: