Fremmer krav om hundevelferd

Publisert:
 

Fremmer krav om hundevelferd

Den 7. september, i etterkant av European Dog Show, avholdes det møte i FCIs European Section på Lillestrøm. Til dette møtet har NKK fremmet krav om at et minimumsnivå av hundevelferd innarbeides i FCIs statutter, og om at arbeidet med hundevelferd tas på alvor ved å lage konkrete tiltaksplaner både globalt og i de landene hvor det er mest nødvendig. 

- Debatten om hundevelferd vil alltid bære preg av kulturelle forskjeller, men NKK mener de "fem friheter" må legges til grunn også i FCI-sammenheng, sier Trine Hage, administrerende direktør i NKK. - De fem frihetene er en internasjonalt anerkjent definisjon for dyrevelferd, og NKK ser det som naturlig mål for det internasjonale arbeidet for hundens velferd, legger hun til. 

Brambellkommisjonen utredet begrepet dyrevelferd i 1965 på vegne av den britiske regjeringen, og oppsummerte den ideelle velferd for husdyr i form av de fem friheter:

  • Frihet fra sult, tørst og feilernæring
  • Frihet fra unormal kulde og varme
  • Frihet fra redsel og stress
  • Frihet fra skader og sjukdom
  • Frihet til å utøve normal atferd

Krav om handling

NKK har i dag oversendt konkrete endringsforslag av FCIs statutter til behandling i Europaseksjonsmøte i september.

–  Møtet i FCIs European Section er en naturlig arena å diskutere internasjonal hundevelferd på, og det er for oss viktig at FCI signaliserer at de tar hundevelferden på alvor ved å inkludere et konkret punkt om hundevelferd i statuttene, sier Trine Hage.

NKK foreslår også at FCI forplikter seg til å handle når det avdekkes at kravene til hundevelferd brytes.

– Vi ønsker at FCI forplikter seg til å gjøre det som står i deres makt for å sørge for at kravene til hundevelferd i hvert av medlemslandene oppfylles, og til å handle når det avdekkes alvorlig brudd på disse. Vi er selvfølgelig opptatt av at dette punktet i statuttene ikke blir noen hvilepute, men en påminnelse om viktigheten av hundevelferd for FCI og alle medlemsland - og alles daglige virke.

I etterkant av et positivt vedtak i FCIs Europaseksjonsmøte, vil det fremmes til FCIs General Assembly for endelig vedtak og innarbeidelse globalt. 

- NKK har den siste tiden mottatt bred støtte fra hundeeiere og publikum over hele verden for vår kamp for hundevelferd, og vi håper selvsagt at denne støtten også vil gjenspeiles i de respektive nasjonale kenneklubbenes konkrete innsats for at velferden bedres – både nasjonalt og internasjonalt. Den kynologiske verden må omfavne dette enorme engasjementet og bruke det til fordel for hunder og hundesaken, avslutter Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: