Fosse slutter i NKK

Agnes Beathe Steen Fosse fratrer sin stiling som generalsekretær i NKK. Fosse er enig med NKKs hovedstyre om å fratre sin stilling som generalsekretær i NKK fra 13. juni.

Publisert:
 

Hovedstyret i NKK har besluttet å engasjere en interimleder. Dette skal være en midlertidig leder med solid lederbakgrunn, som vil ha som ansvar å sikre stabilitet i den administrative driften av NKK, ivareta de ansatte og tilrettelegge for rekruttering og oppstart for en ny, permanent leder for NKKs administrasjon. 

Kontaktperson:

  • Nils-Erik Haagenrud, leder av hovedstyret NKK
  • Mobil: +47 909 85642 e-mail: nils-erik.haagenrud@outlook.com
 

Våre samarbeidspartnere: