Fortsatt ingen støtte til servicehundene

På tross av gjentatte beviser på den samfunnsmessige nytten servicehundene har, har regjeringen enda ikke bevilget servicehundene støtten de ble forespeilet.

Publisert:
 

Servicehundene får i dag ingen statlig støtte og er avhengig av gaver for å kunne opprettholde ønsket aktivitetsnivå. Norsk Kennel Klub (NKK) jobber for å endre dette og ønsker at servicehundene skal få samme offentlige støtte som førerhundene får.

Det har blitt gjennomført flere forskningsprosjekt både i Norge og andre land som viser den store samfunnsmessige nytten servicehunder har. I 2013-2014 ble det gjennomført et toårig prøveprosjekt i regi av NAV for å se på samfunnsnytten av servicehunder i Norge. Resultatet av dette prosjektet var ventet å i stor grad påvirke fremtidig lovgiving rundt offentlige støtteordninger til servicehundene.

Rapporten for prosjektet ble lagt fram i oktober 2016. Denne konkluderte med at det er samfunnsøkonomiske besparelser og store gevinster for brukerne i form av bedre livskvalitet, mer selvstendighet, mindre hjelpebehov og mindre bruk av medisiner. Disse positive effektene har vist seg allerede etter bare to år.

Ingenting har skjedd

Det var derfor knyttet store forhåpninger til at regjeringen skulle anerkjenne disse resultatene og foreta en endring som ville gi servicehundene de samme støtteordningene som førerhundene får. Så langt har ingenting skjedd. 

Det synes stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er merkelig, og stiller i et brev dette spørsmålet til Arbeids- og sosialministeren:

«Stortinget har tidligere behandlet og avgitt positiv innstilling til å lovfeste servicehundordningen på lik linje med førerhunder i Norge. Dette er også nedfelt i Regjeringserklæringen. Flere prosjekter og rapporter viser med all tydelighet at tiltaket er til beste for brukerne og har en klar samfunnsøkonomisk gevinst. Det haster for brukerne og fordi valgperioden snart er over. Når vil regjeringen følge opp sine løfter og å sikre at lovhjemlene kommer på plass?»

Svaret fra Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er at regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet denne høsten.

Viktig jobb

Norsk Kennel Klub (NKK) har flere ganger tidligere gått ut og sagt at Norske servicehunder må få samme offentlige støtte som førerhundene.

– Vi i NKK har flere ganger oppfordret politikere til å ta innover seg den store samfunnsressurser hunder er – og servicehundene er ett av våre beste eksempler på hunder som virkelig er til nytte og glede. Vi håper selvfølgelig at servicehundene så snart som mulig vil få den anerkjennelsen og økonomiske støtten de fortjener, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

En servicehund er et hjelpemiddel for funksjonshemmede, og disse fantastiske hundene bidrar med sin innsats til økt selvstendighet med sine varierte arbeidsoppgaver. I spissen for at de menneskene som har behov for det skal få en servicehund tilpasset sine behov står brukerforeningen Norske Servicehunder.

Anne Bergljot Dørrum i Norske Servicehunder forklarer hva en servicehund er på følgende måte:

- Hunden er et naturlig ledd i en helhetlig assistanseordning og er en assistent som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Servicehunder er til nytte for både rullestolbrukere og gående. Den er rett og slett et unikt hjelpemiddel med et bredt spekter av arbeidsoppgaver som kan videreutvikles av brukeren.

Avhengig av støtte

I sitt arbeid med å skaffe finansiering til servicehundene trenger Norske Servicehunder støtte, og alle som ønsker å bidra til saken kan nå melde seg inn som støttemedlem på Norske Servicehunders nettside.

Les mer om Servicehundene her.

 

Våre samarbeidspartnere: