Første steg mot et nytt FCI

På Europaseksjonsmøtet i på Lillestrøm i september i fjor ble vedtatt å opprettet en egen arbeidsgruppe i FCI som skulle fokusere spesielt på hundevelferd og en omorganisering av FCI.

Publisert:
 

Arbeidsgruppen er et resultat av NKKs engasjement i kina-saken hvor hundevelferd og FCIs organisasjonstruktur ble satt på dagsorden.

- Det fokus NKK satte på hundevelferd, spesielt i forbindelse den såkalte kina-saken, økte presset på en modernisering av FCIs vedtekter og regler. NKK la ned mye arbeid sammen  med  Sverige, Finland, Frankrike og Tyskland for å få vedtatt dette kravet, konstaterer NKKs administrerende direktør Trine Hage. 

Modernisering av FCI

Arbeidsgruppen "Working Group for Restructuring the FCI (WGRF)" møttes for første gang i Madrid 13. januar, og på dagsorden stod blant annet modernisering av FCI med utgangspunkt i å skape en mer proaktiv organisasjon. 

Arbeidsgruppen består av respresentater fra FCI og nasjonale kennelklubber:

Jørgen Hindse (formann), Gerard Jipping (FCI General Committee), José Payró (Americas & Caribbean Section), Dinky Santos (Asia & Pacific Section), Eeva Anttinen (Finland), Peter Friedrich (Tyskland), Cristian Stefanescu (Romania) og Christian Eymar-Daupin (Frankrike)

Trine Hage er fornøyd med at prosessen nå er i gang.

- Det gleder oss å se at arbeidsgruppens første møte har blitt viet spørsmål som er blant de viktigste for NKK: Hundevelferd, en endring i maktbalansen og en omorganisering av seksjonene.

 

Våre samarbeidspartnere: