Fokus på kortsnutede raser

Fra veterinærhold meldes det stadig om bekymring for lidelse og manglende funksjon hos kortsnutede raser. At forkortet snute disponerer tydelig for problemer er nå også godt dokumentert vitenskapelig.

 

NKK har lenge arbeidet med problematikken pusteproblemer og problemer med regulering av kroppstemperatur hos kortsnutede hunderaser. 

NKKs arbeid har hittil i hovedsak bestått av følgende:

 • Informasjon og holdningsskapende arbeid blant eiere, oppdrettere, klubber m.m
 • BSI (inkludert generell informasjon til dommere+dommerutdanning) for å unngå at de mest ekstreme hundene vinner
 • Rasestandardene er generelt modernisert gjennom en del år. Fortsatt er det imidlertid beskrivelser i en rekke standarder som disponere for nedsatt funksjon og helseproblemer
 • Brev til Mattilsynet med oppfordring om å innføre rapportplikt for veterinærer på tilfeller av operasjoner i luftveiene for kortsnutede raser. NKK har ingen oversikt over hvilke eller hvor mange hunder som opereres. Svar med avslag mottatt fra Mattilsynet.
 • «Hundevelferdsgruppa» (Arbeidsgruppe for bedre hundevelferd) har hatt fokus på denne problematikken både i høst og nå på nyåret samt framover
 • Kondisjonstest for kortsnutede raser (under etablering)


Nylig ble det fattet et enstemmig vedtak av NKKs hovedstyre om å intensivere satsingen og arbeidet med helseproblemer hos kortsnutede raser. Dette viktige arbeidet er i startgropa nå i vår.

En intensivert satsning på kortsnutede hunderaser bør omfatte:

 • NKK tar saken til NKU-møte i april 2016
 • FCI kontaktes for dialog med rasenes hjemland (eventuelt England direkte, som har ansvar for flere av de aktuelle rasene) med tanke på:
  • Krysningsprosjekt for å endre anatomien på utsatte raser samtidig som man unngår å innsnevre den genetiske basen
  • Omfattende revisjon av rasestandarder for hunder med beskrivelser som disponerer for sykdom/nedsatt funksjon
  • Revisjon av rasestandarder for raser som er i faresonen for å få kortere og kortere snuter, eller som ligger helt på grensen for det som er helseskadelig (snute:skalle = 1:2).
 • NKK starter opp en frivillig ordning der eiere kan rapportere inn at hans/hennes hund er operert for pusteproblemer, dette registreres i DogWeb. Brev med informasjon om operert hund kan eventuelt også sendes raseklubb og/eller oppdretter
 • Egenerklæring fra eier(e) av kullets mor og far, på at mor og far ikke er operert for pusteproblemer/problemer i luftveiene, for registrering av kull
 • Ta blide av alle utstilte hunder av aktuelle raser på utstilling (hodebilde i profil)

Engasjert raseklubb

Norsk Bulldog klubb er allerede i gang med konkrete tiltak for å bedre helsen på sin rase, og har i sin rasespesifikke avlsstrategi (RAS)* tatt initiativ til å utvikle en kondisjonstest.

Kondisjonstesten skal være et verktøy for å måle om hunden har problemer med respirasjon og kroppstemperaturregulering ved aktivitet, slik at de beste individene kan plukkes ut for videre avl. Et par andre kennelklubber har hatt forsøk med lignende tester, men NKK ønsker å forbedre testen ved å benytte tredemøller og pulsmålere for en mer standardisert test. Tredemøllen er klar og de spesiallagede pulsmålerne er nå ferdig produsert og klar til testing allerede neste uke. Om kort tid vil NKK sette i gang de første testrundene med hunder fra Norsk Bulldog Klub.

Håpet er at testen vil gi en sikker og objektiv måling av hundenes avlsverdi og dermed være ett av flere verktøy i arbeidet med å redusere «kortsnuteproblematikken» gjennom målbevisst avl.

Sterkt fokus

Fokus på kortsnutede raser

Halat S. Askari

Trine Hage, administrerende direktør i NKK

- Det er ingen tvil om at flere kortsnuteraser har store utfordringer når det kommer til helse, og at utfordringene på dette området ikke er forenelig med god hundevelferd. Dette er et viktig helsearbeid vi kommer til å ha mye fokus på fremover, sier Trine Hage, adm.dir NKK.

- Utviklingen burde ikke ha gått så langt, men det har likevel skjedd og da må tiltakene forsterkes. Det er en selvfølge at NKK skal lede an i dette arbeidet, og vi har store forventninger til at dette skal gi gode resultater, konkluderer Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: