Fokus på hundevelferd må økes

Ønsker å påvirke FCI innenfra – men fokus på hundevelferd må økes!

Publisert:
 

I forbindelse med helgens Representantskapsmøte (RS) i NKK la NKKs hovedstyre frem følgende sak:

Sak 5 – Evaluering av NKKs FCI medlemskap

Hovedstyrets innstilling:

  • NKKs erfaring med og evaluering av FCI skal gi grunnlag for Hovedstyrets behandling og oppfølging av NKKs medlemskap i FCI.
  • Hovedstyret gis fullmakt til å endre NKKs medlemskap i FCI, alternativt å begjære uttreden.
  • NKK avventer å søke internasjonale show for 2018.

RS-møtet som ble avholdt i 2014 gav NKKs hovedstyre i oppdrag å evaluere NKKs FCI-medlemskap.

Før hovedstyrets leder Tom Øystein Martinsen redegjorde for saken ga han og administrerende direktør Trine Hage Representantskapet en bred orientering om tidslinjen i Kina-saken.

Ønsker ikke stå utenfor FCI

I redegjørelsen for hovedstyrets innstilling i sak «Evaluering av NKKs FCI medlemskap» la leder Tom Øystein Martinsen stor vekt på at NKK ikke ønsker å stå utenfor FCI. NKKs, og flere andre lands tilhørighet til FCI avhenger derimot av at FCI tar de nødvendige grep for å bli en organisasjon som i større grad jobber for hundevelferd og sine medlemmer.

Fokus på hundevelferd må økes!

Et enstemmig RS gav sin støtte til NKKs hovedstyre

NKK og hovedstyret vil sammen med flere andre sterke medlemsland jobbe for at FCI som organisasjon blant annet blir mer transparent, at stemmeordningen endres, og ikke minst at krav om at hundevelferdstiltak skal gjennomføres og dokumenteres.

Et enstemmig RS gav Hovedstyret fullmakt til å endre NKKs medlemskap i FCI dersom det skulle vise seg at FCI vil forkaste forslagene som nå flere store FCI-nasjoner står bak.

- FCIs president var tilstede på Europaseksjonens generalforsamling i Lillestrøm 7. september. Her responderte presidenten positivt på møtets krav om endringer og ga lovnader om at tiltak skal iverksettes og gjennomføres. Vi kommer til å gjøre vårt for at dette ikke bare blir tomme ord, sier Trine Hage.

Den 29. september sendte NKK sitt offisielle svar til FCI hvor NKK ble bedt om å redegjøre for sitt videre forhold til FCI. Dette var i etterkant av FCIs trusler om sanksjoner og mulig utestengelse. FCI har enda ikke gitt NKK sitt svar i denne saken.

Stort engasjement for hundevelferd

Engasjementet i Kinasaken har vært stort, og støtten og tillitserklæringene har gjort stort inntrykk på NKKs hovedstyre.

- Det er i hovedsak våre medlemmer og alle de som har engasjert seg på vegne av hundene i Kina som har mye av æren for at NKK har klart å få krav om større fokus på hundevelferd på dagsorden i FCI, sier en takknemmelig styreleder.

- At også et enstemmig RS gav sin fulle støtte til HS i denne saken er en tillitserklæring vi er meget stolt over. Dette dreier seg til syvende og sist om hundevelferd, avslutter styreleder Tom Øystein Martinsen.

 

Våre samarbeidspartnere: