Fire forskningsfakta om firbente

asiatisk baby og puddel i sofa
Hunden kjenner igjen ord på samme måte som barn

Visste du at hunder lærer seg ord på samme måte som barn? Dette, og mer til, blir det faktisk forsket på!

Publisert:
 

Tekst: Ida Lindvall

1.    Hunder kjenner igjen ord på samme måte som barn

At hunder kan lære seg å forstå flere hundre ord er allerede godt etablert. Nå kan det også se ut til at hunder lærer seg ord på samme måte som barn, viser en undersøkelse fra det ungarske tidsskriftet Current Biology. Babyhjerner bruker komplekse metoder for å fange opp nye ord og på den måten kan spedbarn ned til åtte måneders alder gjenkjenne nye ord lenge før de vet hva de betyr. Nå viser det seg altså at mennesker ikke er de eneste som lærer om verden på denne måten. Mange dyr bruker også det som kalles statistisk læring når de følger med på mønstre i omgivelsene sine, og klarer derfor sannsynligvis å skille ut hva som er ord og hva som ikke er det.

For å finne ut av dette ble det brukt EEG for å måle hjernens elektriske impulser. Her fant forskerne blant annet ut at hundene hadde forskjellige hjernebølger når de ble snakket til med ord som ofte blir brukt, sammenlignet med når de fikk høre mer sjeldne ord. De klarte også å skille mellom stavelser som ofte ble brukt sammen og stavelser som sjeldent kommer etter hverandre - noe som tyder på at hundene kanskje bruker de samme mekanismene som barn bruker. 

Forskjeller fant de likevel, selv om hundene også viste seg å bruke de samme områdene i hjernen som barn gjør når de prosesserer språk. En del av hjernen er ansvarlig for generell læring, mens en annen mer spesifikk del relateres til språk. Hjerneaktiviteten til hundene økte da de hørte ord de kjente igjen stavelser fra, men i motsetning til menneskehjernen hadde hundene ingen reaksjon på tilfeldige stavelser de ikke kjente igjen som ord. Menneskets hjerne er altså litt mer kompleks med tanke på språkprosessering. Allikevel er dette første gang forskere har sett andre pattedyr enn mennesket som bruker slike komplekse måter å skille ord fra sammenhengende tale.
Kilde: forskning.no

2.    Hvorfor tilter hunden på hodet?

Mange opplever at hunden deres tilter hodet til siden når man snakker til dem, noe som oppleves som både søtt og morsomt. Tidligere har vi antatt at hunden gjør dette fordi de bare er oppmerksomme og kanskje fordi de bare forstår at vi liker det. En studie publisert i oktober 2021 på nettstedet Springer.com undersøkte 40 border colliers evne til å assosiere en leke med dens navn. Men denne undersøkelsen la grunnlaget for en annen morsom teori - nemlig at begavede hunder gjerne tilter hodet før de går for å hente objektet de har blitt bedt om. Forsker Andrea Sommese mente at mønsteret var for konsekvent for å være tilfeldig, derfor ble det foretatt videre studier og tester over flere måneder som viste det samme resultatet - nemlig at hunder som korrekt hadde relatert et ord til en spesifikk leke, tiltet hodet konsekvent i sammenheng med å hente leken. 

Forskerteamet tror tiltingen kan være relatert til hundehjernens mentale prosessering, altså en høy oppmerksomhetsgrad eller konsentrasjon hos de særlig begavede hundene. De så nemlig ikke det samme mønsteret konsekvent hos de hundene som ikke hadde gjort de samme assosiasjonene mellom lekene og deres navn. Enn så lenge er det for tidlig å gi noe konkluderende svar på dette fenomenet, så inntil videre får vi være forsnøyde med at når Fido tilter med hodet, gjør hun mest sannsynlig sitt beste for å forstå hva vi driver med.
Kilde: Science.org

3.    Hunder er mestere i manipulasjon!

Hunder har gjennom sin sameksistens med mennesket utviklet en unik evne til å kommunisere med oss. Følelsene deres kan tolkes gjennom ansiktsuttrykk og mimikk på et høyere nivå enn de fleste andre dyr. Men i dag har vi funnet ut at hundene våre vet at vi ser på dem og at de har lært at mennesker er visuelle skapninger som responderer på ansiktsuttrykk. I 2017 gjorde Dog Cognition Center på University of Portsmouth, ledet av Dr. Juliane Kaminsky, en studie basert på filmopptak av 24 hunder i ulike settinger. For å få et så riktig resultat som mulig ble studien gjennomført på hunder av ulike raser og aldre. Hovedmålet var å finne ut hvor mye tilstedeværelsen av mennesker påvirket deres ansiktsuttrykk. Kaminsky forklarte at hun forventet å se begeistring hos hundene når de fikk godbiter. Imidlertid viste ingen av de 24 hundene i studien noen endring i ansiktsuttrykket sitt - så lenge ingen så på. På den andre siden så man at hunden i større grad gjorde seg mer uimotståelig ved å gjøre øynene sine større, når de visste at de hadde menneskers oppmerksomhet. Hunder som så at mennesker fulgte med på dem viste også tungen ofte og «pratet» mer. For å fange opp selv de mest subtile ansiktsuttrykkene hos hunden, ble det brukt et kodeverktøy kalt DogFACS.
At hunder endrer væremåte når vi ser på dem er nok ikke så overraskende i denne sammenhengen. Tidligere studier har nemlig vist at hunder er mest tilbøyelige til å stjele mat når vi står med ryggen til og at de kan følge blikket vårt først når øyekontakt er etablert.
Kilde: Iflscience.com

4.    Nervøse eiere får nervøse hunder

Det sies at hunder tar etter eierne sine. Nå kan dette vise seg å ha mer rot i sannheten enn man kanskje opprinnelig har trodd. Flere ferske studier publisert i en artikkel av doktorgradsstudent Hal Herzog på nettstedet Psychology Today har nemlig funnet likheter mellom personlighetene til hundeeiere og deres kjæledyr. Studien tok utgangspunkt i de fem store personlighetstrekkene: Åpenhet til nye opplevelser, ansvarsbevissthet, ekstroverthet, medgjørlighet og nevrotisisme. Og av alle likhetene som er studert er den mest dokumenterte av dem forekomsten av nervøse hunder hos nervøse eiere. Resultatene tyder også på at dette forholdet utvikler seg fra eier til hund, og ikke omvendt. Blant atferdsproblemene som ble undersøkt viste en studie at hundeeiere som scorer høyt på nevrotisisme mye oftere hadde hunder med separasjonsangst, frykt, aggresjon mot hundeeier, aggresjon mot andre hunder, oppmerksomhetssøkende atferd og vedvarende bjeffing, enn eiere med ikke-aggressive hunder. Flere studier de senere årene har vist de samme resultatene.
Hvorfor det er slik er verre å finne ut av. Hal Herzog mener at den mest plausible forklaringen er at nervøse eiere kan være dårlige hundetrenere og skaper nervøse hunder. Han refererer til studier som er gjort på hunders evne til å absorbere sin eiers følelsesmessige tilstand.
Kilde: Psychology Today

 

Våre samarbeidspartnere: