Finsk støtte i kampen for hundevelferd

Publisert:
 

Finsk støtte i kampen for hundevelferd

Den finske kennelklubben har i dag hatt et styremøte, hvor FKKs standpunkt overfor FCI ble diskutert. SKK har allerede fattet et vedtak som tydelig viser deres misnøye med FCI, og ikke minst FCIs behandling av NKK, da NKK i sommer protesterte mot tildelingen av WDS2019 til Kina på bakgrunn av den totale mangelen på hundevelferd i landet.

Kritiske til flere forhold

FKK har i etterkant av dagens møte oversendt nedenstående brev til FCI. I brevet fremkommer tydelig kritikk av flere forhold i FCI, FCIs behandling av NKK samt tildelingen av WDS2019 i Kina. I brevet gir FKK også klar støtte til NKK i vår kritikk av FCI og tildelingen av WDS2019 til Kina.

Blant hovedpunktene i FKKs brev er:

  • Tildelingen av WDS2019 til Kina har utvilsomt svekket FCI som autoritet. Prestisjen og ryktet til World Dog Show som arrangement er nå også svekket
  • Tildelingen av WDS2019 til Kina skulle ha vært gjenstand for mer grundige undersøkelser av FCIs General Committee
  • FKK støtter NKK i vårt forslag om å etablere retningslinjer og minimumskrav som søkerland må oppfylle for å kunne tildeles World Dog Show
  • FKK oppfordrer alle finske dommere og utstillere om å notere seg FKK holdning til WDS2019 i Kina når de vurderer eventuell deltakelse på arrangementet
  • FKK krever et ekstraordinært General Assembly for å diskutere utfordringene som nå er tydelige i FCI. FKK gir NKK støtte i at det på et eventuelt General Assembly bør diskuteres hvordan man skal inkludere fokus på dyrevelferd i FCIs formålsparagrafer
  • FKK aksepterer ikke at FCI truer NKK med sanksjoner for å ha uttrykt sine meninger på den måten vi har gjort i de siste månedene
  • FKK er bekymret for FCI, og oppfordrer til en åpen dialog om hvordan organisasjonen kan forbedres
  • FKK presiserer at promoteringen av hundevelferd må være det høyeste målet til alle FCIs medlemsland

Vil utgjøre en forskjell

NKKs administrerende direktør Trine Hage sier at NKK er svært glade for støtten fra våre nordiske naboer.

- NKK stiller seg selvsagt helhjertet bak brevet som FKK nå har sendt til FCI. Det er svært viktig for NKK å ha støtte både fra SKK og FKK, og vi har stor tro på at de standpunktene som nå er tatt til sammen vil kunne utgjøre en stor forskjell for hunder over hele verden – også i Kina.

NKK ser frem til å fortsette med arbeidet for å bedre hundevelferden, også internasjonalt.

– Med støtten vi nå får, og den snøballen vi nå nylig har satt i gang, er vi svært optimistiske med tanke på arbeidet som ligger foran oss, også på det internasjonale planet, sier Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: