Felles front mot lidelse

Publisert:
 

Torsdag 27. august har både den finske og danske kenneklubben sine styremøter. På møtene skal DKKs og FKKs standpunkt i forhold til FCI diskuteres. SKK har allerede fattet et vedtak som tydelig viser deres misnøye med FCI, og ikke minst FCIs behandling av NKK da NKK i sommer protesterte mot tildelingen av WDS2019 til Kina på bakgrunn av den totale mangelen på hundevelferd i landet.

NKK har fremmet en egen sak til det kommende Europaseksjonsmøtet, og hovedpoenget er en endring av FCIs vedtekter slik at de i større grad fokuserer på velferd enn de gjør i dag.

– NKK ønsker at det skal stilles krav til at alle FCI-medlemslandene forholder seg til de såkalte fem frihetene, som definerer dyrevelferd, sier Trine Hage, adm. dir. i NKK.

19. august presenterte FCI sin strategiske plan for FCI, kalt Agenda 2020. I planen heter det at "anti-dog legislations are the biggest threat to cynology, pure-bred dogs and dog owners around the world.” NKK er sterkt uenig i dette premisset.

– Raseforbud er riktignok et problem i noen vestlige land, men det er et problem på et helt annet nivå. Vi må ikke glemme hva saken egentlig handler om, sier Trine Hage.

Felles front mot lidelse

Foto: Per Erik Bjørnback

– Det handler om grusomme og ondskapsfulle overgrep mot vår firbente venn og fullstendig mangel på hundevelferd. Bildene og filmene fra Kina viser hunder som blir skåret opp i biter mens de lever, i full bevissthet. De viser hunder som blir levende kastet i kokende vann til applaus fra tilskuere. De viser hunder som levende blir flådd med flammekaster for å oppleve mest mulig smerte og for å tilfredsstille den absurde forestillingen om at kjøttet smaker best slik. Dette har ingenting med kultur å gjøre, dette er aldeles unødvendig påført lidelse som må stoppes umiddelbart.

Derfor har NKK fremmet forslag til å innarbeide grunnleggende hundevelferd i FCIs statutter, og forventer at også FCI setter hundevelferd å sin agenda med konkrete tiltak.

– NKK håper derfor at våre nordiske naboer, forhåpentligvis sammen med flere, kan være med og utøve press på FCI. Foreløpig har NKKs protester blitt møtt trusler, men det hjelper ingen hund om sanksjoner blir innført. Vi vil at alle land, med FCI i spissen, setter hundevelferd på agenda og at verden blir et bedre sted å leve for vår firbente venn. Også i Kina, avslutter Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: