Etablering av Nordiske utstillinger

Publisert:
 

Etablering av nordiske utstillinger fra 2018

NKKs hovedstyre sendte nylig ut vedlagte høring vedrørende etablering av nye nordiske utstillinger fra 2018. Etter innstilling fra NKKs særkomite for utstilling er utkastet vedrørende etableringen av Nordiske utstillinger og nytt nordisk utstillingschampionat fra og med 2018, som er utarbeidet i Nordisk Kennelunion (NKU), nå på høring til NKKs medlemsklubber og forbund.

Nordiske cert 

Etablering av nordiske utstillinger vil medføre at det deles ut nordiske cert på disse utstillingene, i tillegg til nasjonalt cert (i Norge «stor-cert»). Nordiske certifikat vil dermed danne grunnlaget for oppnåelse av fremtidig Nordisk Utstillingschampionat.

Ved å etablere egne nordiske utstillinger og tildele nordisk certifikat vil det kunne skapes enda mer attraktive utstillinger i Norden, og medføre økt bruk av nordiske dommere. Avhengig av i hvilket omfang nordiske utstillinger arrangeres i stedet for internasjonale utstillinger vil dette også gi reduserte kostnader for NKK.

Vedtatt i Sverige og Finland

SKKs styre vedtok det nye regelverket og nye utstillingschampionatet den 17. juni. Den finske kennelklubben har også godkjent regelverket og championatet. For mer informasjon vises det til SKKs nettsider og FKKs nettsider.

Av hensyn til videre behandling må endelig vedtak knyttet til eventuell innføring av Nordiske utstillinger fra 2018, besluttes innen utgangen av oktober 2016. NKK har jf. RS vedtaket foreløpig ikke søkt om internasjonale utstillinger for 2018. Internasjonale utstillinger for 2018 må omsøkes til FCI senest innen utgangen av desember 2016.

NKKs hovedstyre har på denne bakgrunn vedtatt at høringsfristen må settes noe kortere enn vanlig. Høringsinnspill bes sendt NKKs administrasjon v/Aktivitetsavdelingen på e-post marianne.njoten@nkk.no senestinnen torsdag 18. august 2016.

 

Våre samarbeidspartnere: