Er du kjent med NKKs antidopingregelverk

Hensikten med antidopingreglementet er å sikre at hunder som starter i konkurranse er friske og medisinfrie, slik at hundens velferd ivaretas og konkurransen blir rettferdig.

Publisert:
 

Med doping forstås her medisin, eller annet middel, som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.

Karenstid

Det er karenstid både for medikamenter og behandlingsmetoder. Dette innebærer at det ikke er tillatt å starte hund innenfor karenstiden. Behandlingsformer og substanser som er forbudt til enhver tid er definert i Forbuds- og karenstidslista i antidopingregelverket. For hunder som krever langtidsbehandling, som for eksempel i forbindelse med livslang behandling, kan dispensasjon fra antidopingregelverket gis.

Spørsmål og svar:

Hvem gjelder reglementet for?

Alle hunder som starter i noen form for konkurranse eller annen bedømmelse – for eksempel utstilling, jaktprøve, lydighet, agility, brukskonkurranse eller mentaltest. Reglementet gjelder både for offisielle og uoffisielle arrangementer.

Hvem er ansvarlig hvis en hund får positiv dopingprøve?

Det er i utangspunktet eieren(e), men andre kan holdes ansvarlige dersom utredningen viser at andre kan ha vært involvert.

Hva skjer ved en positiv dopingprøve?

Hvis både A- og B-prøven er positive vil saken vurderes av NKKs antidopingutvalg. Dersom utvalget ikke finner noen åpenbar årsak som tyder på at eier er skyldfri, vil saken oversendes Disiplinærkomiteen.

Hunden min har begynt på en medisinkur, og skal snart på konkurranse. Hva gjør jeg?

Hunden må få de medisinene den trenger, så da må du dessverre vente med å stille i konkurranse til hunden er frisk og medisinfri (karenstida er utløpt etter siste behandling).

Men hva med…?

  • legemidler som ikke står i karenstidslista?
Hvis dyrlegen din ikke finner karenstid for det legemiddelet hunden din går på, må eier eller veterinær kontakte NKK og spørre. Det er ikke slik at det er lov til å konkurrere med hunder som får legemidler som ikke står på lista. Konkurransehunder skal være medisinfrie!
  • kjemisk kastrert hannhund?
Både Suprelorin (chip/implantat) og Perlutex har definerte karenstider nedfelt i forbuds- og karenstidslista. Imidlertid kan slike medikamenter føre til at hundens testikler blir mindre og/eller mykere enn normalt. Ved eksteriørutstilling er det nedfelt at dommeren skal kontrollere at hunden har normale testikler. Testiklene gjenvinner ikke nødvendigvis sin normale spenst og størrelse i løpet av karenstida. Dersom dommeren finner at hunden ikke har normale testikler, kan han/hun trekke hunden for dette selv om karenstida er utløpt.
  • kosttilskudd?
Mange kosttilskudd er i seg selv harmløse i dopingsammenheng. Imidlertid er det liten kontroll med produksjon og renhet av kosttilskudd. I noen tilfeller kan hunden få i seg ulovlige stoffer via urent kosttilskudd. Vær forsiktig med å gi kosttilskudd til konkurransehunder.

Les mer om NKKs antidopingregelverk her

Spørsmål til regelverket kan rettes til antidoping@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: