Engasjerte stortingspolitikere på besøk

Trettebergstuen, Vedum og Brenna møttes på Holmlia
Trygve Slagsvold Vedum og Anette Trettebergstuen har begge satt fokus på NKKs situasjon. Mandag møtte de administrerende direktør Torbjørn Brenna og både to- og firbente medarbeidere i NKKs lokaler på Holmlia (foto: Kjetil V. Johansen/NKK)

Anette Trettebergstuen rettet skriftlig spørsmål om NKK til kulturministeren sist uke. Trygve Slagsvold Vedum spurte samme uke kulturministeren om han ville gå i dialog med Norsk Kennel Klub og se på mulighetene for å sikre videre drift. Mandag besøkte begge de engasjerte stortingsrepresentantene NKK i våre nær tomme lokaler på Holmlia.

- Skriftlig spørsmål er en fin måte å løfte deres problemstilling på. Da må kulturministeren gi oss et svar, sier Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen på besøk hos Norsk Kennel Klub (Foto: Kjetil S Vataker/NKK)

NKK er en kjent og kjær bauta-organisasjon som mange har et forhold til

- Jeg valgte å ta tak i Norsk Kennel Klubs situasjon, da dere er et godt eksempel på en av veldig, veldig mange frivillige organisasjoner som er i denne situasjonen her. Vi synes det var bra å bruke Norsk Kennel Klub som eksempel på problemstillingen, fordi dere er en så gammel, kjent og kjær «bauta»-organisasjon som så mange har et forhold til. Organisasjonen deres skaper så mye trivsel og glede.

Trettebergstuen er invitert av NKK for å snakke om sitt engasjement. Våre i korona-tiden nesten tomme kontorlokaler (de fleste av våre ansatte er enten permitterte eller på hjemmekontor) oppleves som fulle med to Stortingsrepresentanter, politiske rådgivere, film-team og oss fra NKK i hus samtidig.

- Vi får mange henvendelser hver dag vedr NKK. Vi har mistet litt oversikten over det som kommer inn, men det er ingen tvil om at det er mange hundeelskere der ute, forteller Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen har selv vokst opp med hund, men har ikke hund i dag. - Livet er for travelt til å ha rom for hund, dessverre. Pappaen til sønnen min har en hund, og vi låner den i blant. Det er veldig koselig.

Frivillighet er limet i samfunnet

- Frivilligheten er limet i samfunnet på mange måter – enten det dreier seg om frivillige organisasjoner eller idrett. Frivilligheten er så stor og gir så mye glede for de som får delta, og med det de tilbyr folk. Vi er opptatte av at krisen vi står i nå ikke skal svekke frivilligheten. Det ser den ut til å kunne gjøre. Nettopp fordi så mange lag og foreninger over hele landet, som baserer seg på frivillig aktivitet og ikke har erverv som formål, nå står i fare for å måtte legge ned helt. Vi synes ikke regjeringen har tatt nok tak i det.

Trettebergstuen frykter at konsekvensene kan bli en svekket frivillighet i svært mange år fremover, noe hun understreker vil være veldig alvorlig.

Familie- og kulturkomiteen

Trettebergstuen er første nestleder i Stortingets Familie- og kulturkomite. Dette er en av flere komiteer Norsk Kennel Klub har henvendt oss til i arbeidet for å få fokus på våre utfordringer.

– Vi i komiteen har ansvar for frivilligheten. Alle krisepakkene blir behandlet i Stortinget og ikke i komiteen, men vi prøver å passe på at frivilligheten ivaretas og ikke blir glemt.

Henvendte deg til Raja

Så hvorfor valgte Anette Trettebergstuen å sende skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Q Raja?

- Å sende skriftlig spørsmål til kulturministeren er en fin måte å løfte en sak på, som gjør at vi faktisk får et svar. Vi opplever at mange som henvender seg til oss gjør det fordi de ikke kommer i kontakt med kulturministeren og -departementet. Når en Stortingspolitiker spør må han svare.

Trettebergstuen forstår at NKK, som ikke har overskudd som formål, men allikevel har en drift med 35 ansatte og omsetning der mye kommer fra aktiviteter som nå er stengt ned, er bekymret.

- Dere er et godt eksempel på at alt blir feil i forhold til de erstatningsmodellene som er lagd hittil. Vi vil fortsette å forsøke å hjelpe dere, og sender svaret til dere med en gang vi får det, sier Trettebergstuen.

– Jeg var usikker på om jeg skulle rette spørsmålet til kulturministeren eller landbruks- og matministeren, dette er en like viktig sak for det departementet, sier Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum løftet også spørsmålet om NKK inn til kulturministeren sist uke. Når vi snakker med ham på Holmlia 4. mai løfter han frem både revidert statsbudsjett og en tiltakspakke som kommer mot slutten av mai måned som mulige løsninger for Norsk Kennel Klub.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum var på besøk hos NKK mandag 4. mai. (Foto: Kjetil S. Vataker/NKK)
Trygve Magnus Slagsvold Vedum er Stortingsrepresentant og medlem i Stortingets Finanskomite. Han var Landbruks- og matminister fra 2012-2013. Han kjenner godt til Norsk Kennel Klub, herunder de syv særnorske rasene vi har et spesielt ansvar for.

– Det kommer flere tilpasninger i mai som kan hjelpe dere, men vi har ikke sett løsningene enda, sier han.

Vokste opp i et aktivt hundemiljø

Vedum har vokst opp med aktiviteter og opptrening av fuglehunder. Familien har hatt mange gordon settere og engelsk settere hjemme. Han har mange hundeengasjerte og -interesserte rundt seg både på jobb og privat. - Jeg har fått mange henvendelser om Norsk Kennel Klub sin situasjon, også før den ble beskrevet i mediene, sier Vedum.

Han trekker frem at noe av det som virkelig er fint med det norske folkestyret er at det er så kort kontaktvei til Stortingspolitikerne. Han opplever at det nå er et ekte hjertefølt engasjement fra mange. - Det er nok totalen i engasjementet som gjorde at jeg valgte å rette spørsmål om deres situasjon sist uke, sier Vedum.

Stort behov for å være sammen fremover

Trygve Slagsvold Vedum møter NKK-hunden Nyx- Behovet for å være sammen vil bare bli større fremover. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger er bindeleddet. Selv har jeg sett hvor viktig f.eks. det med hund er. Fuglehundmiljøet jeg selv har erfaring fra, var et veldig inkluderende miljø og et fellesskapsprosjekt. I tillegg til å ha en god venn i selve hunden var det også fint å være i et organisert miljø. En ting var selve treningen, men vel så viktig var miljøet rundt, kaffekoppen i pausene og den sosiale dimensjonen. Jeg tror suget etter dette er helt enormt.

Vedum tror også etterspørselen etter hund kommer til å øke. Nå har folk mer tid og vil ha et prosjekt som er positivt og byggende.

Frivilligheten får fokus også i Finanskomiteen

- Frivilligheten har ikke vært det som har vært mest fremme i vårt arbeid i Finanskomiteen så langt. Det første prosjektet var å redde økonomien til folk flest. De som var permitterte og de som er selvstendig næringsdrivende måtte sikres en inntekt. Deretter fokuserte vi på bedrifter. Frivilligheten er ikke det som har kommet lengst frem, men heldigvis har det nå i de siste rundene kommet flere diskusjoner om også det.

Det skal legges frem to pakker nå i mai. Først kommer revidert nasjonalbudsjett, så kommer en tiltakspakke i slutten av mai som skal gjennom Stortinget først. Denne siste pakken skal være rettet inn mot å skape aktivitet i økonomien, og den inneholder milliardbeløp. - I disse to rundene i mai må vi få inn at også frivilligheten nå får et løft. Og så kan man tenke at NKK har en fordel fordi dere har en parallell mot hest. Innenfor hestesporten har Stortinget allerede vært villig til å bruke veldig mye penger, det er mye mindre beløp som skal til for å redde dere som holder på med hund, sier Vedum. Han forteller at det i forbindelse med koronasituasjonen bl.a. midlertidig er fjernet avgifter i hestesporten, noe som utgjør mange millioner for denne næringen ut 2020. - Det er mer næring rundt hest, men hund er også stort, sier Vedum.

Avventer svar fra kulturministeren, tenker landbruks- og matministeren også bør være interessert

Vedum venter nå på svar, og tror at svaret fra kulturminister Abid Q. Raja vil bli «litt rundt».

- Jeg kommer derfor også til å utfordre Landbruks- og matministeren. Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle sende spørsmålet i første runde. Jeg mener NKKs situasjon er en like viktig sak for Landbruks- og matministeren. Hundeloven og lovverket rundt ligger i hennes departement, sammen med alt som har med dyrevelferd å gjøre. Og så har jo Norsk Kennel Klub den historiske databasen med stamtavler, helseinformasjon og prøveresultater og mye mer. Den har mye å si.

Vedum tror presset som nå kommer mot kulturministeren og -departementet kan gjøre det mulig å få støtte på litt sikt.

 

 

Våre samarbeidspartnere: