Endringer vedr. registrering av godkjent ettersøkshund

ekvispasje fra NM blodsport
illustrasjonsfoto: Ida Lindvall / NKK

Som følge av ny registreringsløsning for ettersøksekvipasjer blir veien frem til endelig registrering noe endret.

Publisert:
 

Dette medfører følgende:

All registrering av godkjent ettersøkshund er nå blitt elektronisk, og skal gjøres via Min Side.

Det er ikke krav om medlemskap for å registrere ettersøksekvipasjer, men uten medlemskap må man opprette en bruker på Min Side(som er gratis) på www.nkk.no

For terminfestede prøver i NKK:

NKK dommere skal ikke lenger fylle ut registreringsskjema for ettersøkshund etter bedømt blod-/fersksporprøve.

Dommere som dømmer terminfestede blod- og fersksporprøver(premiegrad og poeng) i regi av en medlemsklubb/NJFF, skal ikke lenger å sende inn registreringsskjema for ettersøkshund.
Alle registreringer om godkjent ettersøkshund (NKK terminfestede prøver) skal gå via Min Side på www.nkk.no

For NJFF prøver/godkjenningsprøver:

Godkjenningsprøver(godkjent/ ikke godkjent) i regi av NJFF foreninger må det fortsatt sendes inn registreringsskjema, da disse prøveresultatene ikke er elektronisk registrert på startende hund.

Det skal ikke lenger betales inn gebyr på forhånd,  da den nye løsningen har egen ordning for betaling av registeringsgebyr.

Har du ytterligere spørsmål? Ta kontakt på ettersok@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: