Endring i utstillingsreglene - Nedre aldersgrense for å handle hund

Foto: Cilje H. A. Moe
Foto: Cilje H. A. Moe

Fra 1. juli 2020 innføres aldersgrense for fremføring av hund på offisielle og uoffisielle utstillinger i regi av NKK eller samarbeidende klubber. Nedre aldergrense settes til 10 år. Dette for å ivareta sikkerhet og forebygge at det kan oppstå uheldige situasjoner og personskader i utstillingsringen.

Publisert:
 

I punkt 5.2 i dagens regelverk heter det:

Utstilleren er ansvarlig for sin(e) hund(er).

Dette betyr at utstillere skal kunne håndtere sin hund i alle situasjoner.

I utgangspunktet er det naturligvis foreldre/foresatte som er ansvarlig for sine barn. Herunder også barn som stiller hund. Selv om vurderingen er at barnet håndterer sin egen hund, kan det likevel oppstå uheldige situasjoner, eksempelvis mellom hunder. Dette vil ikke et lite barn ha forutsetning for å håndtere på en tilstrekkelig god måte. Et barn har heller ikke de samme forutsetninger for å kunne gjøre raske vurderinger som en voksen person.

Det bør derfor legges vekt på hensynet til barnet slik at dette ikke settes i en uheldig situasjon.

Med bakgrunn i dette har NKKs særkomite for utstilling (NSU) fattet følgende vedtak sitt møte 18. februar:

3 NEDRE ALDERSGRENSE PÅ BARN SOM VISER HUND

NKK Region Troms/Finnmark ønsker at det settes en nedre aldersgrense for barn som viser hund i ordinær ring/finalering.

Følgende vedtak ble fattet:

NKKs Særkomité for utstilling vedtok å innføre en nedre aldersgrense på 10 år for å delta/ stille hund i ordinær ring på alle offisielle og uoffisielle utstillinger med virkning fra 1.7.2020. For deltagelse i barn og hund vil det ikke foreligge en nedre aldersgrense.

Endringen vil bli tatt inn i NKKs utstillingsregler, og vil gjelde fra 1.7.2020.

 

Våre samarbeidspartnere: