Endring i regler om alder ved utstilling

sheperd og sheltie valper

Ved flerdagers utstillinger, skal hunder heretter meldes på ihht oppnådd alder den dagen de skal stille.

 

FCI har endret sine regler knyttet til alder ved påmelding til utstilling. Dette påvirker også NKKs utstillingsregler, og vi har nå endret våre regler slik at de samsvarer med FCI reglene.

Ordlyden har til nå vært «oppnådd alder ved utstillingens første dag» eks. NKKs utstillingsregler punkt 3.3, 11.1 mv. 

Nye regler

Endringen i FCIs regler medfører at alder skal beregnes ut fra hundens alder på den dagen rasen stilles til bedømming på utstillingen. Eksempelvis vil da en hund som fyller 9 måneder dag 2 på et arrangement som går over to dager, nå kunne melde på i juniorklasse ved utstillingen. Tilsvarende for andre klasser hvor det er en spesifikk aldersangivelse.

NKKs påmeldings- og IT-løsning er endret i tråd med nye regler for aldersberegning ved påmelding, men arrangør må inn og justere for dette i DogWeb Arra. Dersom noen skulle oppleve problem med å melde på i rett klasse som følge av endringen i regelverket, så kan dette være årsaken og arrangør må kontaktes

 

Våre samarbeidspartnere: