Endelig kan hunder hilse igjen!

Hunder som leker norsk kennel klub
Foto: Vibeke Brath/NKK

Hunde-Norge normaliseres etter å ha stått stille i fire uker

Publisert:
 

NKK har avlyst rundt 600 arrangementer, og over 15 000 hunder og deres eiere har ikke kunnet delta på aktiviteter de har planlagt lenge. Etter Mattilsynets justering av råd, vil de fleste aktiviteter fremover gå som planlagt.

Norsk Kennel Klub ønsker å berømme hundeeiere landet over, for å raskt tilpasse seg Mattilsynets råd om å unngå nærkontakt mellom hunder, holde hunden i bånd, og å unngå ansamlinger av hunder.

Det har vært viktig i en usikker periode at vi har fulgt rådene som ansvarlig myndighet Mattilsynet har gitt. Vi opplever at både våre medlemmer og andre hundeeiere i stor grad har fulgt rådene.

Vi har vært i dialog med mange bekymrede hundeeiere de siste ukene, og får også nå henvendelser fra mennesker som er usikre på om det nå er trygt å gå tilbake til normal aktivitet. Mange hundeeiere er bekymret fordi myndighetene ikke har konkludert på sykdomsårsak, men det er ingen grunn til å være skeptiske til at Mattilsynet nå har sluppet opp på sine restriksjoner.

Mattilsynet gambler aldri med dyrehelsen, og de fleste smittsomme sykdommer er nå utelukket i undersøkelsene av sykdomsårsak. 

Rådene om å unngå kontakt mellom hunder har vært fastholdt så lenge fordi det er best å være på den sikre siden. Nå anbefaler vi hundeeiere til å gå på tur og lufte hunden, la den snuse og kose seg og utøve sin naturlige adferd.

På generell basis er det lurt å unngå at hunden spiser på ting den finner ute, spesielt avføring og biologisk materiale.

Aktiviteter starter opp igjen

NKKs Hovedstyre vedtok 9. september 2019 å innstille alle terminfestede arrangementer pga Mattilsynets råd om å unngå ansamlinger av hunder og nærkontakt mellom hunder. Så vidt vi er kjent med har det aldri tidligere blitt gjort et slikt vedtak. Hovedstyreleder forteller at da Mattilsynet torsdag ettermiddag endret sine råd til hundeeiere, ble det umiddelbart innkalt til ekstraordinært møte der vedtaket ble reversert.

NKKs klubber og forbund arrangerer i underkant av 2500 arrangementer årlig. Prøvene er viktige redskaper i avlsarbeidet, og også viktige aktivitetsarenaer og inntektskilder for klubbene våre. Med over 600 arrangementer avlyst, har våre frivillige hatt mye arbeid – både med praktiske ting og ikke minst kontakt med eiere til over 15 000 påmeldte hunder. Alle har utvist stor forståelse og fleksibilitet i situasjonen, til tross for at denne vil medføre til dels store økonomiske konsekvenser for mange involverte.

Stort og profesjonelt apparat hos myndighetene

Norsk Kennel Klub understreker at et stort apparat har vært i sving de siste ukene, og ønsker å rette en særskilt takk til alle involverte i Mattilsynet, Veterinærinstituttet og på NMBU Veterinærhøgskolen for innsatsen de har lagt ned – nær døgnet rundt – for å finne årsakssammenhenger og for at hunder og eiere skal være trygge. 

Hundene er familiemedlemmer og venner, og folk er veldig opptatte av at de skal være trygge. Det har nok vært frustrasjon over at svarene ikke har kommet raskere. NKKs veterinærer har sittet tett på situasjonen og også bidratt med bakgrunnsundersøkelser og statistikk inn i arbeidet, og er helt trygge på at arbeidet har blitt gjennomført så raskt og effektivt og grundig som overhodet mulig. Nå er vi lettet over at vi kan starte en normalisering av hundehverdagen for både hunder og deres eiere, og ser frem til å møte medlemmer og frivillige på arrangementene våre igjen.
 

 

Våre samarbeidspartnere: