Ekstraordinær båndtvang må respekteres

To hunder i bånd i vinterlandskap
Hunder skal holdes i bånd når det er båndtvang. Foto: iStock

Norsk Kennel Klub støtter ansvarlig hundehold i alle former, og oppfordrer alle hundeeiere til å overholde båndtvangen, både den ordinære og den ekstraordinære når forholdene tilsier at slik båndtvang bør innføres.

Publisert:
 

Den senere tiden har det vært en del uheldige hendelser, spesielt i Oslo-området, hvor løse hunder har skadet og/eller drept rådyr. Norsk Kennel Klub mener dette er sterkt beklagelig. Noen ganger skyldes hendelsene at hundeeiere ikke respekterer båndtvangen, andre ganger er grunnen et uhell som gjør at hunden kommer seg løs og ikke lar seg kalle tilbake. Resultatet er dessverre at vilt og husdyr kan blir skadet eller drept. NKK understreker at hundeeier er pliktig til å ta ansvar for hundens handlinger, selv om situasjonen er uforskyldt. 

Sitat gav feil inntrykk

I et innslag på Dagsrevyen 22. mars ble et løsrevet sitat fra NKKs representant brukt på en slik måte at det kunne forstås at NKK mener det er en del av naturen at hunder dreper rådyr i båndtvangen. Det mener ikke NKK. Sitatet var en del av et omfattende svar på spørsmål om hvorfor hunder i det hele tatt dreper rådyr, og om slike hunder er farlige. Da spørsmål og kontekst ble utelatt, gav det løsrevne sitatet et feil inntrykk, og vi ønsker å rette opp dette.

NKK støtter båndtvang for å beskytte vilt og bufe, og har alltid jobbet for å informere hundeeiere om tiden for båndtvang, forklare hvorfor båndtvangen er viktig å følge for alle hundeeiere. Vi har laget et eget oversiktskart som viser båndtvangsreglene i alle norske kommuner, og jobber med en ny løsning som også vil fange opp de ekstraordinære båndtvangsreglene som ofte innføres med kort varsel pga. særskilte forhold. Norsk Kennel Klub jobber også for større tilgang til friområder for hund, der det er tillatt og trygt å slippe hunden sin løs hele året. 

Hunder er rovdyr

Ifølge den reviderte hundeloven plikter hundeeieren å ha kunnskap og kompetanse omkring hunder og hundehold. En hundeeier må vite at hunder kan utøver jaktadferd og forfølge vilt og husdyr.

Mange spør seg hvorfor hunder i det hele tatt angriper andre dyr. Dette er fordi hunden er et rovdyr, og jaktadferd er en del av de aller fleste hunders natur. I en gitt situasjon kan enhver trivelig familiehund forvandles til et rovdyr som utøver sin naturlige adferd. Dette er det viktig at alle hundeeiere er oppmerksomme på, og at vi tar forholdsregler for å hindre at det skjer.
NKK jobber for ansvarlig hundehold på alle områder, og det skal vi fortsette med. Ordinær båndtvang, somgjelder over hele landet, starter 1. april. 

 

Våre samarbeidspartnere: