Dyrevelferdsloven endres

Stortinget har enstemmig vedtatt å endre dyrevelferdslovens § 32. Det vil dermed være Mattilsynet som avgjør om et dyr skal omplasseres eller avlives, og ikke personen som er fratatt dyret.

Publisert:
 

Slik loven står i dag kan en dyreeier som er fratatt sitt dyr på grunn av lovstridig dyrehold nekte at dyret blir omplassert, og dermed også nekte at dyret får mulighet til å leve videre i et nytt hjem.

Nå har Stortinget enstemmig vedtatt å endre denne paragrafen.

Det er § 32 i dyrevelferdsloven som skal endres. Når den endrede paragrafen er klar, vil Mattilsynet ha mulighet til å omplassere og selge dyr uten eiers samtykke. Dyret vil dermed ha mulighet til å leve videre i trygge omgivelser. Slik loven er i dag kan dyreeieren som er fradømt dyr, nekte omplassering eller salg slik, slik at dyret må avlives.

Norsk Kennel Klub støtter lovendringen, og sendte i fjor inn et høringssvar hvor vi ga vår støtte til å endre på paragrafen. NKK mener endringen som nå er vedtatt vil være helt i tråd med dyrevelferdsloven som sier at dyr har en egenverdi også utover sin økonomiske verdi. NKK mener det er urimelig at en person som er dømt for dårlig behandling av dyr, skal få avgjøre dyrets skjebne.

Det var Landbruks- og matdepartementet som opprinnelig sendte ut forslaget om endring av dyrevelferdsloven § 32, på høring.

 

Våre samarbeidspartnere: