Driver du kennel eller hundehotell

Politiets Fellestjenester har nå anbudsrunde på kenneltjenester med frist for å gi tilbud 2. mars.

Publisert:
 

Politiet har i ulike sammenhenger behov for å oppstalle hunder på kennel. Nå skal politiet inngå flere avtaler landet rundt for å dekke behovet for kenneltjenester og henting av hund.

Det er viktig at hundene som politiet har behov for å sikre, blir ivaretatt på en god måte. Politiet har behov for å inngå avtaler med leverandører som har mulighet til å ha hundene stående på kennel, og også leverandører som har mulighet til å hente hunder, i alle landets 12 politidistrikt.

Det vil bli inngått avtaler med flere aktører, blant annet for å unngå at avstanden blir for stor ved henting og levering av hundene.

Du har nå mulighet til å komme med et anbud i konkurransen.

Forskjellig typer hund

Det er stor variasjon mellom hundene politiet har behov for å håndtere og oppstalle. Det vil være snakk om alt fra bortkomne hunder, beslaglagte hunder, til politiets egne tjenestehunder. De ulike hundene vil ha ulik historikk og atferd, og dermed ha et ulikt behov for håndtering og sikring. Hundene deles derfor inn i ulike sikringskategorier ut ifra behovet for sikringstiltak.

Politiet ønsker å motta tilbud fra aktuelle personer som kan håndtere og oppstalle hunder i én eller flere av sikringskategoriene, samt personer som kan påta seg henteoppdrag av disse hundene.

Sikringskategori 1
Dette er hunder som anses ufarlige. Dette er hunder som gir et tillitvekkende inntrykk når hunden blir funnet og håndtert, samt at den rasetypisk er åpen og tilgjengelig mot mennesker. I denne sikringskategorien finner man også hunder tilhørende politiet som anses som ufarlige. Det er i denne sikringskategorien ikke behov for spesielle sikringstiltak relatert til hundens atferd.

Sikringskategori 2
Dette er hunder som anses for å kunne utgjøre en fare for mennesker ved at de er dressert til å bite, og/eller har bitt mennesker eller dyr, men vurderes allikevel til å kunne la seg håndtere av kennelansatte.

Sikringskategori 3
Dette er hunder som kan utgjøre en fare for mennesker ved at de er dressert til å bite og har bitt mennesker eller dyr, samt at hundene har historikk hvor de har bitt andre mennesker, eller ville umotivert ha bitt andre mennesker dersom de ikke hadde blitt hindret fra dette. Her finner man også hunder som ikke lett lar seg håndtere av fremmede.

Avtaleperioden er på 2 år, og avtalene kan forlenges med ytterligere 1 + 1 år, i tilsammen maksimalt fire år.

Fristen for å levere tilbud er satt til 2. mars 2018 klokken 12.00.

Mer informasjon om utlysningen "Konkurranse 176497 - 201700501 – Kenneltjenester" finner du her.

Informasjon kan også finnes på denne lenken.

 

Kontaktperson for spørsmål eller ytterligere informasjon:

Linda Angelita Stoll, Anskaffelsesleder

Politiets Fellestjenester
Majorstua

Telefon: 473 96 016
E-post: Linda.Angelita.Stoll@politiet.no

 

Våre samarbeidspartnere: