Dømt til fengsel for bruk av strømhalsbånd

En kvinne er i høyesterett dømt til 15 dagers fengsel for ulovlig bruk av strømhalsbånd og vold mot hund.

Publisert:
 

NKK omtalte denne saken i januar i år, da ble kvinnen dømt til fengsel av lagmannsretten. Hun anket saken til høyesterett som i likhet med tingretten og lagmannsretten mener fengselsstraff er riktig dom i saken.

Bakgrunnen for dommen er at kvinnen i en periode fra oktober 2014 til august 2015 flere ganger skal ha brukt strømhalsbånd på schæferhunden sin for å unngå at den skulle bjeffe eller pipe. Hun skal også ha latt hunden stå fastbundet alene med strømhalsbåndet på.

I et sammendrag fra høyesterettsdommen kommer det frem at hunden ble påført strømhalsbånd som et ledd i oppdragelsen, og at den vedvarende bruken av strømhalsbåndet tilførte hunden unødig smerte. Retten ser på dette som utøvelse av "vold" mot dyr, som rammes av § 14 i dyrevelferdsloven. 

I tillegg til fengselsstraffen må kvinnen også betale 6000 kroner i saksomkostninger.

Dommen kan leses i sin helhet på lovdata.no

Schæferhunden ble avlivet i august 2015. Den hadde da utviklet våteksem i halsregionen og begynt å bite. Eierne fryktet at hunden også kunne bite barna i familien og valgte å avlive dyret.

_________________________

Bruk av strømhalsbånd er forbudt i Norge*. Det er heller ikke lov å bruke utstyr på en måte som påfører hunden smerte, frykt eller skade.

*«Unntak fra dette gjelder ved såkalt aversjonstrening som skal forhindre at hunden jager beitedyr, tamrein og klovvilt, forutsatt at treningen utføres av en person som tilfredsstiller krav til kompetanse». Forbudet innebærer at det heller ikke er lov å benytte «usynlige» strømgjerder

 

Våre samarbeidspartnere: