Dommerkurs karaktertest  2022

kurs

Norsk Kennel Klub v/Kompetansegruppen for mentaltester vil i oktober avholde kurs for utdanning av karaktertestdommere.

Publisert:
 

Kurset blir holdt på N. Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldskes anlegg ved Stavsøra, Trondheim, 10.-16. oktober.

Kurset inneholder både teori og praksis, med avsluttende eksamen. Endelig program for kurset blir sendt de påmeldte.

Tid:      Mandag 10. oktober, registrering fra kl. 11.00 med kursstart kl. 12:00, tom. søndag 16. oktober, kl. 13:00.

Målgruppe:    Medlemmer av Norsk Kennel Klubb eller samarbeidende klubber.

Egnede kandidater anmodes av klubben om å utdanne seg som dommer for Karaktertest. Vedlagt søknad følger klubbens anbefaling.

Kandidatene skal ha gjennomført og bestått Figurantkurs og Testlederkurs.

Opptakskrav: Praktisert som testleder på MH og FA.

Dokumenteres med underskrift av beskrivere/dommere.

Kursinnhold: 

a) NKKs regelverk for utdannelse og autorisasjon

b) NKKs etiske og moralske verdinormer for dommere/beskrivere

c) Gjennomgang og bygging av bane for aktuell utdanning

d) Regelverk, herunder hundens mentale egenskaper

e) Bedømmelse/beskrivelse av hunder med påfølgende evaluering/diskusjon

f) Tentamen fredag, med bedømmelse av hunder

g) Avsluttende eksamen lørdag og søndag

Instruktører:  KG Mentaltester v/ Bjørn Strandvik og Øivind Juul Schjetne

Godkjenning: KG godkjenner kandidatene basert på resultatet fra eksamen

Kursavgift: kr. 3000,-.

Den enkelte deltaker må selv dekke kost og losji (det tilbys enkel bevertning fra avd. Nordenfjeldske).

NKK anbefaler at interesserte kandidater søker egen klubb om støtte til deltakelse.

N. Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske har gjort en avtale med nærliggende overnattingssteder, for spørsmål om overnatting send epost til: post@nschk-nordenfjeldske.no  

Påmelding

Frist: 29. september

Påmelding, kvittering for betalt kursavgift og nødvendig dokumentasjon til dommerkurs sendes på epost: jakt@nkk.no

Deltakeravgiften innbetales til kontonr.: 1600.40.39983 og merkes «K-test dommerkurs 2022».

 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: