DKK gir sin støtte til FCI

Den Danske Kennelklubb besluttet på sitt bestyrelsesmøte den 27. august å gi sin støtte til FCI

Publisert:
 

- På vegne av hundevelferden er jeg er skuffet over DKKs vedtak, sier Trine Hage, NKKs adm. dir.

DKK sier i sitt vedtak at medlemskapet i FCI gir langt flere fordeler enn ulemper for dansk hundesport, og at konsekvensene av en utmeldelse vil være for store for deres medlemmer.

- Med grunnlag i mulige konsekvenser for hundesporten har DKK valgt å gi sin støtte til FCI. NKK er ikke villige til å forhandle hundevelferd mot internasjonale titler, og akkurat som vi nå har tatt et tydelig standpunkt i forbindelse med WDS i Kina og hundevelferd, skal våre medlemmer være sikre på at vi kommer til å gjøre vårt for å ivareta deres interesser også hvis det blir nødvendig, sier Hage.

DKK finner alikevel NKKs forslag til det kommende Europaseksjonsmøtet interessante og at de ser frem til denne debatten, og de ønsker også å nedsette en arbeidsgruppe som frem mot neste generalforsamling i 2017 ser på stemmefordelingen innad i FCI.

- Sammen med Sverige og Finland utgjør Norge 25% av FCIs inntekter, så vår tilstedeværelse i FCI er på ingen måte uten betydning for organisasjonen, til tross for at vi bare utgjør 3,3% av stemmene på generalforsamlingen. Vi mener vi har dermed gode forhandlingsmuligheter dersom det skulle være nødvendig. Men først og fremst jobber vi nå for en endring av FCIs statutter for å bedre hundevelferden verden over, konluderer Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: