Disse ble valgt på RS

RS

Søndag 25. april ble det avholdt ekstraordinært Representantskapsmøte i Norsk Kennel Klub, hvor valg var eneste sak på agendaen.

Publisert:
 

Valget skulle opprinnelig vært gjennomført på NKKs ordinære Representantskapsmøte (RS) i mars. RS stemte den gang for å utsette valget fordi store deler av det tidligere Hovedstyret (HS) valgte å trekke seg underveis i møtet, og det ikke var nok kandidater på valg til å fylle vervene i HS.

25. april ble altså det utsatte valget avholdt med nye kandidater, og et fullverdig Hovedstyre er nå på plass.

I tillegg var det flere kanditater på valg til ulike komiteer og utvalg. Følgende personer ble valgt inn i de ulike rollene:

Representantskapets ordførere

 • Ordfører for 1 år: Silje Bjarkøy
 • Viseordfører 2 år: Christine Løken Sonberg

Hovedstyret

 • Leder for 2 år: Tom Øystein Martinsen
 • Nestleder for 1 år: Nils Erik Haagenrud
 • Styremedlem for 2 år: Eivind Mjærum
 • Styremedlem for 2 år: Linda Stensrud
 • Styremedlem for 2 år: Dag Inge Bruflot
 • Styremedlem for 1 år: Magnus Ånsløkken
 • Styremedlem for 1 år: Tom Runde Lund
 • Vara for 1 år: Bente Liberg
 • Vara for 1 år: Geir Ottesen

Kontrollkomiteen

 • Medlem for 2 år: Torunn Sørbye
 • Vara for 1 år: Knut Arild Flatner

Valgkomiteen

 • Medlem for 2 år: Hans Einar Enoksen
 • Vara for 1 år: Aase Jakobsen

Domsutvalget

 • Leder for 2 år: Britt H. Mathisen
 • Medlem for 2 år: Anette jahr
 • Medlem for 1 år: Ole Idar Løkken
 • Medlem for 1 år: Bjørg Andreassen
 • Vara for 1 år: Stein Wahlstrøm
 • Vara for 1 år: Patrick Oware

Ankeutvalget

 • Leder for 2 år: Gro Tallerås
 • Medlem for 2 år: Kine Stjern
 • Medlem for 1 år: Harald Bruflot
 • Vara for 1 år: Nina Skjelbred
 • Vara for 1 år: Vidar Grundetjern

Lovkomiteen

 • Leder for 2 år: Anne Cathrine Frøstrup
 • Medlem for 2 år: Haakon Rognsaa Arnesen
 • Medlem for 1 år: Anna Berntsen
 • Vara for 1 år: Trine Melheim

Gratulerer så mye med valget til samtlige.

Ønsker du vite mer om hvem de ulike tillitsvalge er, kan du slå opp i kandidatpresentasjonene som ligger under "Dokumenter" på denne siden.

 

Våre samarbeidspartnere: