Den nye HD-indeksen er klar!

schäferhund langhår løper
Foto: Vibeke Brath

Nye indekstall er klare etter en omfattende gjennomgang av NKKs database. Databasen er nå bedre rustet til bruk for moderne analyser, som indeksberegning.

Publisert:
 

Nye indekstall er klare etter en omfattende gjennomgang av NKKs database. Databasen er nå bedre rustet til bruk for moderne analyser, som indeksberegning.

Mange klubber og oppdrettere er misfornøyde med at den registrerte HD-frekvensen ikke har gått ned så raskt som man kunne ønske. Det er derfor gjort noen endringer i indeksberegningene. Indeksen uttrykker en hunds nedarvingsevne med tanke på HD i forhold til gjennomsnittet av noen årganger HD-røntgete hunder.

Nyere data - bedre genetiske årganger

Gamle data før 1987 (>30år) er ikke lenger med i beregningene og nå blir indeksen uttrykt i forhold til genetisk bedre årganger enn tidligere. Således vil «nåløyet» for å nå opp til (eller over) gjennomsnittet, bli trangere. Det er derfor noen vil se at enkelt hunder har kommet ut med lavere indeks etter revisjon av datamateriale og indeks. Hovedmålet med HD-indeksen er at en skal kunne sammenligne ulike hunder, for å se hvem som har de beste indeksene og dermed er de beste avlshundene med tanke på HD. Et høyt indekstall vil derfor fortsatt fortelle at det er en høyere sannsynlighet for at denne hunden skal få HD-frie avkom enn en hund med lavere indeks.

HD røntgenbilde

Flere raser benytter seg allerede av HD-indeks i avlsarbeidet, og det er ønskelig at flere raser benytter seg indeksen framfor enkeltindividenes egne røntgenresultater når avlsdyr plukkes ut og kombinasjoner planlegges. Det har derfor vært viktig å kvalitetssikre datamaterialet for HD-indeksen.

Hovedendringer i datasettet og indeksen

  • Det er rettet opp noen feil i registreringsnummer, fødselsdato, kjønn, feil i stamtavlen osv. Dette er i hovedsak feil som ligger langt tilbake i tid. Disse gamle feilene i datasettet kunne skape tekniske utfordringer i kjøring av HD-indeks.
  • Datauttrekket som brukes i indeksen går nå bare tilbake til 1987 (tidligere ble alle data brukt). Resultatet er et bedre datasett med færre tekniske utfordringer.
  • Indeksens beregnede gjennomsnitt er basert på de siste årgangene av røntgede hunder.
  • Uttrekket av hunder tar bare ut hunder med registrert fødselsdato. Det betyr at det kommer med informasjon fra hunder importert som voksne som har HD-informasjon med seg fra utlandet (gjelder importer fra Norden og noen få andre land, se www.nkk.no).

Mye er likt

  • De statistiske regnemodellene er de samme som tidligere. Vi har som før valgt å ikke ta hensyn til hvilken veterinær/klinikk som har røntget hunden. Det er mulig å endre på dette på et seinere tidspunkt.
  • Indeksen fungerer fortsatt slik at en gitt hund i gjennomsnitt skal få dårligere indeksverdi over tid, fordi rasegjennomsnittet som den sammenlignes mot blir bedre og bedre. Hvert år flyttes sammenligningsgrunnlaget (rasegjennomsnittet) ett år framover. En hund kan derfor få en tanke lavere indeks fra siste kjøring et år til første kjøring neste år, uten at det har kommet nye HD-resultater til hundens slektninger. Det skyldes altså at «de andre» (rasegjennomsnittet som det sammenlignes mot) har blitt bedre.

Konklusjon

Det er gjort mange feilrettinger i gamle data som gjør at NKKs database har blitt et bedre grunnlag for alle som skal bruke data fra databasen.

På grunn av at det er gjort en del endringer i NKKs database og datauttrekk er gamle og nye indekstall ikke direkte sammenlignbare. Vi anbefaler derfor at alle konsentrer seg om de nye indeksene og bruk av hunder med høyest mulig indeks. Gamle indekstall fra 2016 og bakover er ikke lenger synlige på dogweb, men historiske indekser fom 2018 vil være tilgjengelige som før etter hvert som nye beregninger foretas framover.

Indeksen vil være et godt verktøy for å sikre en best mulig avlsmessig framgang dersom hunder som brukes i avl har høyest mulig indeks, siden disse har høyest sannsynlighet for å få HD-frie avkom. Samtidig er det viktig å huske på at HD-status bare er en mange viktige egenskaper!

En mer utfyllende artikkel om HD-indeks kommer i Hundesport nr 1/18. 

 

Våre samarbeidspartnere: