Clostridium perfringens 

Clostridium perfringens er en sporedannende bakterie som normalt finnes i jord, avføring og i fordøyelsessystemet (tarmen) hos dyr og mennesker. Den er en viktig bidragsyter i nedbrytning av organisk materiale i naturen og sporene kan overleve i jorda i mange måneder.

Publisert:

Bakterien deles inn i typene A, B, C, D og E ut fra hvilket toksin sporene produserer. Type A som finnes i tarmen til dyr og mennesker, kan også påvises i jord og forurenset vann. 

Clostridium perfringens rolle i å gi hunder tarmbetennelse er ikke forsket så mye på, men man vet at den er påvist i tarm hos både friske dyr og syke dyr med symptomer av ulik alvorlighetsgrad, fra mild diaré uten allmennpåkjenning til alvorlig blodig diaré med veldig nedsatt allmenntilstand. 

Hvis man finner Clostridium perfringens hos en syk hund med diaré kan det derfor være vanskelig å si om det er bakterien som er den faktiske årsaken til symptomene. Veterinæren må derfor ta alle faktorer med i betraktningen, som kliniske symptomer, prøvesvar fra diagnostikk og fravær av andre patogener (virus, bakterier, sopp, forgiftning og annet) før man kan sannsynliggjøre diagnosen. 

Hos menneske er Clostridium perfringens type A den vanligste årsaken til bakterierelatert matforgiftning i Norge. Symptomene er magesmerter, kvalme og diaré som vanligvis går over av seg selv, uten noen form for behandling etter 1-2 dager. 

Kilder: 

  • Veterinary microbiology and microbial disease, Quinn m.fl. 1. Ed.
  • Matforgiftning. Næreingsmiddelbårne infeksjoner og intoksikasjoner. Per Einar Granum
  • Clostridium perfringens type A fatal acute hemorrhagic gastroenteritis in a dog. Ben J. Schlegel, Tony Van Dreumel, Daruda Slavić and John F. Prescott. 
  • Mattilsynet.no
     
 

Våre samarbeidspartnere: