Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett 2019

Foto: iStock
Foto: iStock

I 2019 var det totalt 85 bruddsaker. Ved samtlige bruddsaker har oppdretter mottatt en advarsel, og det har tilkommet et saksbehandlingsgebyr i de fleste tilfeller. I tillegg har tispen fått avlskarantene og i noen tilfeller er det satt avlskarantene på valpene.

Publisert:
 

Ved gjentatte brudd blir sakene oversendt Domsutvalget for videre saksbehandling.

Fordeling på bruddsakene

32 av bruddsakene gjaldt paring av tispe som var under 18 måneder gammel. 30 bruddsaker omhandlet for tette kull, og seks av bruddsakene gjaldt paring av tispe som var over ni år gammel.

Fem saker omhandlet tispens sjette kull, to saker gjaldt for høy innavlsgrad. Seks saker omhandlet avl på HD/AD grad E, og tre saker gjaldt mistanke om feil oppgitt avstamning.

Oversikt over bruddsakene fra 2019 finner du under "Dokumenter" på denne siden.

Forpliktet til å følge reglene

Oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge de etiske grunnreglene for avl og oppdrett. Målet med reglene er å ivareta dyrevelvelferden til avlsdyrene, samt drive avl på en måte som fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

NKK anbefaler oppdrettere å sette seg grundig inn i NKKs avlsstrategi som du finner i samme dokument som NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Se også egen helseside om Avl og Oppdrett, og egne sider for Oppdretter.

Oppdretterskolen

Sentralt i NKKs avlsstrategi står bevisstgjøring av oppdrettere gjennom utdanning og opplæring. NKK ønsker å fokusere på kunnskap, samarbeid, åpenhet og respekt blant oppdrettere og hundeeiere.

Oppdretterskolen arrangeres av NKKs regioner, med forelesere fra NKKs helseavdeling. Målsetningen er at alle skal kunne lære mye på disse kursene, enten man er helt fersk og har et ønske om å begynne med oppdrett, om man er hannhundeier og ønsker å lære mer om genetikk og avl – eller om man har lang erfaring som oppdretter.

Les mer om NKKs oppdretterskole her.

 

Våre samarbeidspartnere: