Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett 2018

Hund
Foto: iStock

I 2018 var det totalt 78 bruddsaker. Ved samtlige bruddsaker har oppdretter mottatt en kraftig advarsel, det har tilkommet saksbehandlingsgebyr og det har i tillegg fått andre konsekvenser for oppdretter; som avlskarantene på tispe og i noen tilfeller avlssperre på valpene.

Publisert:
 

Ved gjentatte brudd for oppdretter ble sakene også oversendt til NKKs Disiplinærkomité, for videre behandling.

Fordeling på bruddsakene

24 av bruddsakene gjaldt paring av tispe som var under 18 måneder gammel. 34 bruddsaker omhandlet for tette kull, og 11 av bruddsakene gjaldt paring av tispe som var over ni år gammel.

To saker omhandlet tispens sjette kull, to saker gjaldt for høy innavlsgrad. I tre saker var tispe paret før tidligere avlskarantene var over, og én sak gjaldt paring hvor begge foreldredyr er bærere av en sykdom.

Brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett blir behandlet av en gruppe som består av representanter fra NKKs Helse- og Registreringsavdeling.

Oversikt over bruddsakene fra 2018  finner du under "dokumenter" på denne siden.

Forpliktet til å følge reglene

Oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge de etiske grunnreglene for avl og oppdrett. Målet med reglene er å ivareta dyrevelvelferden til avlsdyrene, samt drive avl på en måte som fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

Vi anbefaler også oppdrettere å sette seg grundig inn i NKKs avlsstrategi som du finner i samme dokument som NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Se også egen helseside om Avl og Oppdrett, og egne sider for Oppdretter.

Oppdretterskolen

Sentralt i NKKs avlsstrategi står bevisstgjøring av oppdrettere gjennom utdanning og opplæring. NKK ønsker å fokusere på kunnskap, samarbeid, åpenhet og respekt blant oppdrettere og hundeeiere.

Oppdretterskolen arrangeres av NKKs regioner, med forelesere fra NKKs helseavdeling. Målsetningen er at alle skal kunne lære mye på disse kursene, enten man er helt fersk og har et ønske om å begynne med oppdrett, om man er hannhundeier og ønsker å lære mer om genetikk og avl – eller om man har lang erfaring som oppdretter.

Les mer om NKKs oppdretterskole her.

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: