Ber om samarbeid med Mattilsynet

Publisert:
 

Tidligere i sommer annonserte Mattilsynet innstrammer i regelverket som omhandler import/eksport av kjæledyr til/fra Norge. Norsk Kennel Klub (NKK) opplever å ha god kontakt med Mattilsynet i mange saker når det gjelder hunde- og dyrevelferd. Vi ble derfor svært overrasket da Mattilsynet offentliggjorde nevnte regelverksendringer, uten at NKK hadde blitt verken informert eller tatt med i prosessene i forkant.

NKK er glad for å se at Mattilsynet har kommet hundeeiere i møte i denne saken, og at vedtaket nå er reversert. Det er allikevel er det grunn til å anta at Mattilsynet vil sette i gang arbeidet med en ny regelverksendring, og NKK ønsker å være en aktiv bidragsyter i dette arbeidet.

Prosessen videre

Stortinget ba 28. mars i år, på innstilling fra næringskomiteen, regjeringen innskjerpe forvaltningspraksis knyttet til import av gatehunder til Norge. Næringskomiteen viet spesiell oppmerksomhet i sin innstilling til at endringene i forvaltningspraksis «ikke skal gjøre det vesentlig vanskeligere å importere avls- og brukshunder fra seriøse aktører i utlandet».

NKK var aktive bidragsytere i næringskomiteens arbeid, og deltok bl.a. i høring i forkant av innstillingen, der hensynet til avls- og brukshundimport var et av våre hovedpoeng.

Når Mattilsynet nå har trukket tilbake den varslede endringen i forvaltningspraksis, er det grunn til å anta at de vil sette i gang arbeidet med å finne en ny endring, med formål å etterkomme Stortingets og regjeringens vedtak om innskjerping knyttet til gatehundimport. Både statsråden og andre har uttalt at en innstramming vil kunne gjøre det vanskelig også for avls- og brukshunder.

Norsk Kennel Klub ønsker å være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å få på plass et regelverk som svarer på oppdraget, og som ikke rammer dem det ikke er ment å ramme. I den anledning har vi i dag sendt brev til Mattilsynet, med kopi til Landbruks- og matdepartementet, for å sikre at vår stemme blir hørt i det videre arbeidet. 

 

Våre samarbeidspartnere: