Ber om å få et eget sted til hundesporten

Stormøte NKK region Trøndelag
Fem lokalpolitikere fra Trondheim hadde møtt opp på NKK region Trøndelags stormøte. Fv. Aage Borrmann (AP), Ingrid Skjøtskift (H), Svein Otto Nilsen (PP), Terje Wold (PP), Bernt Brovold (SP) Foto: NKK region Trøndelag

Tirsdag kveld samlet NKK region Trøndelag, lokalpolitikere og hundeeiere til møte i Trondheim. Målet var å få politikerne til å forstå, hvilket enormt behov det er for en samlingsplass for regionens hunder og hundeeiere.

Publisert:
 

Tilstede på møtet var representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet. I sine innlegg sa samtlige politikere at de var svært positive til å få tilrettelagt bedre for det organsiserte hundemiljøet i Trondheim.

Leder for NKK region Trøndelag, Per-Harald Nymark, holdt et innledende foredrag om hundesportens mangfold og historie i Trondheim, samt hundens viktighet i samfunnet for øvrig. Deretter var det paneldebatt hvor lokalpolitikerne og representanter fra hundeklubber og NKK, diskuterte og svarte på spørsmål fra salen.

Stort behov for en aktivitetshall

Årsaken til at stormøtet ble arrangert, er at hundemiljøet i Trondheim nå har et stort behov for et sted å drive aktivitet med hund, og aller helst et innendørs område. Det organiserte hundemiljøet i regionen har i en årrekke blitt jaget fra sted til sted, og tilbudet er per i dag alt for dårlig.

Ifølge Per-Harald Nymark, må noe nå gjøres med situasjonen. Han og de andre i region Trøndelags styre tok derfor initiativet til å invitere politikere, hundeklubber og hundeeiere til et felles møte for å diskutere utfordringene, og sammen komme med forslag til løsninger på problemet.

Regionsmøte, Trondheim
Mange hadde møtt opp for å høre om politikkerne kunne imøtekomme forespørselen om et sted å være for det organiserte hundemiljøet. Foto: NKK region Trøndelag

Enighet blant politikerne

De oppmøtte politikerne viste stor interesse og engasjement for saken. Selv om det ikke ble lovet noe konkret på møtet, var det tydelig at inntrykkene fra foredraget og meningene fra de oppmøtte ble annerkjent. Politikerne virket også svært enige seg imellom om at det må gjøres noe med situasjonen. De var derfor alle enige om å ta med seg innspillene tilbake til rådhuset, og sine medpolitikere. 

Det er fortsatt en lang vei å gå for å få på plass en hall til hundesporten i Trondheim, men tirsdagens møte var en god start på dialogen som forhåpentligvis ender med et eget sted, hvor hunden har prioritet. I en storby som Trondheim burde dette være en selvfølge.

Viktig engasjement

Det var et historisk møte som fant sted i Trondheim. Det er langt ifra hverdagskost at man får samlet politikere til et direkte møte som dette. Selv om det ikke foreligger noen konkrete resultater enda, viser det likevel at et stort engasjement fungerer, og gir resultater. For at politikerne skal foreta seg noe, må de vite at det faktisk foreligger et behov. En fullsatt sal, viste politikerne at dette absolutt er tilfellet i Trondheim.

 

 

Våre samarbeidspartnere: