Bekymret for villedende markedsføring

Publisert:
 

Klager på villedende markedsføring

NKK registrerer med bekymring det vi anser for å være villedende markedsføring i et økende antall hundeannonser på Finn.no og har derfor i dag oversendt en klage til Finn.no og Forbrukerrådet vedrørende dette.

I flere annonser publisert i senere tid markedsføres hundene med stamtavle, uten at det opplyses at hunden ikke er stambokført hos Norsk Kennel Klub, og at denne dokumentasjonen derfor ikke kan regnes som en offisiell stamtavle. Dette, kombinert med bruken av ikke-godkjente rasenavn, gir kjøpere inntrykk av at de kjøper en renraset og stambokført hund.

Selgere vektlegger i svært mange tilfeller at disse blandingshundene er allergivennlige, og unnlater å opplyse, eller er ikke tydelige nok på, at ingen hunder er 100% allergivennlige.

NKK er bekymret for hvordan denne typen markedsføring vil påvirke dyrevelferden. Man ser allerede en økende tendens til å kjøpe hund på impuls, og denne typen markedsføring kan føre til at enda flere kjøper hunder de senere må omplassere eller avlive, enten grunnet allergi eller fordi blandingen viser seg å være mer krevende enn først antatt.

NKK er alle hundeeieres organisasjon, og vil fortsatt ha en inkluderende holdning også til blandingshunder. Vi anser allikevel bevisst blandingsavl som uønsket, fordi blandingsavl reduserer forutsigbarheten for oppdretter og fremtidige eiere, og ofte bedrives med profitt som sterkeste motivasjon. NKK oppfordrer nå derfor Finn.no og Forbrukerombudet til å komme med klare retningslinjer for markedsføring av blandingshunder, slik at god dyrevelferd ivaretas, og hunder kan fortsette å være til nytte og glede, både for seg selv og sine eiere.

 

Våre samarbeidspartnere: