Båndtvangen opphører

iStock

Lørdag 21. august opphører den generelle båndtvangen. Bor du i en kommune uten lokale båndtvangsbestemmelser kan du igjen gå med hunden løs. Husk likevel at du alltid må ha kontroll på hunden, uavhengig av om det er båndtvang eller ikke.

Publisert:
 

I tillegg fortsetter båndtvangen i nesten 200 av landets kommuner, hvor de har innført lokale båndtvangsregler. Det er derfor viktig at du har kontroll på hvilke regler som gjelder før du legger ut på tur med hunden.

Sjekk hvilke lokale båndtvangsregler som gjelder i din kommune på www.nkk.no/kart.

Vis hensyn

Selv om båndtvangen oppheves der du ferdes, har du som hundeeier ansvar for å ha full kontroll på hunden din. § 4 i hundeloven er helt klar på dette, og sier følgende:

"Hunder kan være løse bare når de, a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel." 

Skal du gå med hunden løs må du altså vise hensyn overfor både dyr og mennesker og kunne kontrollere hunden din.

Lær mer om båndtvang i NKK-Akademiets båndtvangskurs, her.

Stor variasjon i reglene

NKK mener mange kommuner har for strenge lokale båndtvangsregler.

– Det er mange kommuner som har valgt å prioritere bort hundevelferden ved å utvide båndtvangen lokalt. Svært mange av de lokale båndtvangsreglene er helt unødvendige, sier administrerende direktør i NKK Torbjørn Brenna.

De lokale båndtvangsreglene er mange, varierte og ofte dårlig begrunnet. En del kommuner har også formulert reglene på en måte som gjør det vanskelig å vite hvor det faktisk er lov til å gå med hunden løs.

– Båndtvangsreglene som er helt nødvendig for å beskytte dyrelivet er forståelig, men svært mange av de kommunale båndtvangsreglene er innført på helt andre grunnlag, og det er disse reglene NKK stiller spørsmålstegn ved behovet for, presiserer Brenna.

Friområder for hund

I de tilfellene hvor kommunene finner det helt nødvendig å innskrenke hundens frihet, må minstekravet være at kommunen kompenserer ved å legge til rette på andre måter. 

– Alle kommuner bør ha friområder for hund, slik at hundene får mulighet til å løpe fritt fra tid til annen. Spesielt viktig er dette for kommunene som har valgt å innføre lokale båndtvangsregler. Disse kommunene må ta grep, sier Brenna.

I byer og tettbebygde strøk kan det opprettes hundeparker. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt.

– NKK jobber aktivt for å få politikerne til å forstå viktigheten av å ta hensyn til hundevelferden i langt større grad. Vi har blant annet nylig kontaktet alle landets kommuner for å gjøre dem klar over behovet for å opprette flere friområder for hund, avslutter Brenna. 

Les brevet om friområder, som NKK har sendt til landets kommuner.

 

Våre samarbeidspartnere: