Båndtvangen fortsetter i 180 kommuner

Ramp
Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

Fredag 21. august opphører den generelle båndtvangen, men det er fortsatt ikke fritt frem for landets hunder. Hele 180 kommuner vil fortsatt ha en eller annen form for lokal utvidet båndtvang.

Publisert:
 

For å finne ut hvilke lokale båndtvangsregler som gjelder i din kommune kan du sjekke NKKs båndtvangskart på www.nkk.no/kart.

Stor variasjon i reglene fra kommune til kommune

NKK mener alt for mange kommuner har for strenge lokale båndtvangsregler.

– Det er mange kommuner som har valgt å prioritere bort hundevelferden ved å utvide båndtvangen lokalt. Svært mange av de lokale båndtvangsreglene er helt unødvendige, sier administrerende direktør i NKK Torbjørn Brenna.

De lokale båndtvangsreglene er mange, varierte og ofte dårlig begrunnet. En del kommuner har også formulert reglene på en måte som gjør det vanskelig å vite hvor det faktisk er lov til å gå med hunden løs.

– Båndtvangsreglene som er helt nødvendig for å beskytte dyrelivet er forståelig, men svært mange av de kommunale båndtvangsreglene er innført på helt andre grunnlag, og det er disse reglene Norsk Kennel Klub stiller spørsmålstegn ved behovet for, presiserer Brenna.

Det er mange eksempler på kommuner som har innført båndtvang i store deler av kommunens tur- og rekreasjonsområder, mens ingen av de omkringliggende kommunene har en eneste båndtvangsregel. Da blir spørsmålet om behovet for båndtvangen virkelig er til stede. I Norsk Kennel Klubs båndtvangskart kan man se flere slike eksempler.

Stort behov for friområder for hund

I de tilfellene hvor kommunene finner det helt nødvendig å innskrenke hundens frihet, må minstekravet være at kommunen kompenserer med å legge til rette på andre måter. I byer og tettbebygde strøk kan det settes av områder til egne hundeparker. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt.

– Alle kommuner bør ha dedikerte friområder for hund, slik at hundene får mulighet til å løpe fritt fra tid til annen. Spesielt viktig er dette for kommunene som har valgt å innføre lokale båndtvangsregler. Disse kommunene må ta grep, sier Brenna.

Torbjørn Brenna
Administrerende direktør i NKK, Torbjørn Brenna. Foto: CF Wesenberg

Av hensyn til hundevelferden

Grunnen til at det er så viktig å tilrettelegge for at hundene kan løpe fritt fra tid til annen, er for å gi hundene et best mulig liv. Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Hvis det alltid er båndtvang vil aldri hunden kunne utfolde seg naturlig, noe som igjen kan bety dårlig dyrevelferd.

Norsk Kennel Klub oppfordrer uansett alle hundeeiere til å opptre ansvarlig med sin hund. Følg gjeldende regler, ha kontroll på hunden uavhengig av om det er båndtvang, og ta hensyn til mennesker og dyr.

Husk at hunden bare kan være løs når den blir blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. 

 

Våre samarbeidspartnere: