Bakgrunn og mer informasjon om sykdomsutbrudd

Historikk

Publisert:

17. september: Utsatt påmeldingsfrist NKK Harstad

Som en konsekvens av den uvisse situasjonen knyttet til alvorlig sykdom hos hund, utsettes påmeldingsfristen til NKK Harstad ut 18. september. Dersom utstillingen må avlyses med bakgrunn i situasjonen med sykdom på hund, vil dette bli bekjentgjort senest fredag 27. september. Les mer her.

13. september: Utelukker flere mulige kilder til akutt sykdom

Veterinærinstituttet melder fredag ettermiddag (13. september) at de nå mener å kunne utelukke flere mulige kilder til akutt sykdom. Dette gjelder parvovirus og parasittene Giardia og Cryptosporidium. Det er ved opptelling fredag kommet inn 102 svar fra veterinærer på kartleggingen utarbeidet av Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. Svarene indikerer et oppsving av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. For mer informasjon om virusene og de nye funnene, se nyhetsartikkel på Veterinærinstituttets nettsider.

Mattilsynet meldte fredag formiddag at de fra torsdag til fredag har Mattilsynet mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Vestfold.

11. september: Bakteriefunn - Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens

Nytt fra Veterinærinstituttet onsdag 11. september, ettermiddag. Veterinærinstituttet melder at de har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene, og hos flere syke hunder uten at de per i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene man ser. De vil fortsette å søke etter Providencia alcalifaciens i prøver fra flere dyr. Denne bakterien kan gi diaré, noe som også er kjent hos mennesker.

Veterinærinstituttet undersøker nå forekomsten av bakterien i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder.

Veterinærinstituttet undersøker bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap. Dette kan si dem noe om det er et utbrudd, flere utbrudd eller en serie av enkelttilfeller man opplever. Svar på dette er ventet til helgen. Veterinærinstituttet forteller at det så langt har kommet inn ca. 60 svar på Veterinærinstituttets og Mattilsynets spørreundersøkelse som ble utarbeidet sammen med NMBU Veterinærhøgskolen og sendt ut til veterinærer i hele landet. Her ba de veterinærer rapportere detaljert om tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen. Av de 60 hundene som så langt er innrapportert på spørreskjema og som har vært alvorlig syke, er 46 allerede blitt friske igjen. Dette indikerer at de fleste hundene blir friske. Veterinærinstituttet melder også at en positiv nyhet er at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold har bare én hund blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder. Det har ikke blitt obdusert noen hunder i dag (onsdag 11.09), men det vil bli obdusert nye hunder fram mot helgen.

Mattilsynet meldte onsdag formiddag (11.09.19) at de siden tirsdag har mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

10. september: Ingen klare fellestrekk

Mattilsynet melder tirsdag ettermiddag (10.09.19) at det i dag har blitt obdusert en hund fra Sogn og Fjordane, som viser samme tegn på blodig tarmbetennelse som de andre tilfellene. Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene.
 
Veterinærinstituttet mener nå å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene som har blitt fulgt. Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, det er ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer og i tillegg utelukkes miltbrann og harepest (tularemi). Fra før er campylobacter og salmonella utelukket.
 
Flere hunder skal obduseres på Veterinærinstituttet de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder

Nytt fra Mattilsynet tirsdag 10/9 formiddag:

Siden mandag har Mattilsynet mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Østfold. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

Mattilsynet understreker at det er viktig å huske på at disse symptomene ikke er uvanlige hos hunder. Så vidt Mattilsynet har oversikt over så langt, er det ikke noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Siste nytt fra Veterinærinstituttet mandag 9. september, kl 15:30

  • Veterinærinstituttet har mandag påvist bakterien Providencia alcalifaciens i to av de tre hundene som ble obdusert i går søndag 8. september. Det vil si at det til sammen er funnet denne bakterien i til sammen syv hunder (seks obduserte og en levende). Dette gir verdifull informasjon for det videre arbeidet. Prøvene fra en hund vil bli undersøkt videre for denne bakterien.
  • I disse tre hundene er det ikke påvist bakterien Clostridium perfringens.
  • Obduksjon av to nye hunder mandag viser sammenfallende sykdomstegn med tidligere funn på obduksjon med blodig tarmbetennelse.
  • En spørreundersøkelse er sendt ut for å samle inn og registrere informasjon til analyse. Det er sendt SMS til 2000 veterinærer over hele landet, mens epost er sendt til klinikkene. Vi ber veterinærene registrere alle tilfeller med symptomer som blodig diare, oppkast og nedsatt allmenntilstand på hund siden 1. august og framover. Veterinærene må da kontakte hundeeier for å kunne besvare skjemaet godt.
  • Veterinærinstituttet er også interessert i å få tilsendt prøver fra veterinærer som har pasienter med blodig enteritt, helst før antibiotikabehandling. Slik innsendelse dekkes av det offentlige.
  • Veterinærinstituttet vil ta imot døde hunder til obduksjon. Veterinær må avtale dette med Mattilsynet og Veterinærinstituttet

9. september: Flere hunder med lignende symptomer

Siden søndag har Mattilsynet mottatt fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene døde før den ankom til veterinærklinikk. Tilfellene er fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane. De har i tillegg mottatt noen meldinger om hunder med mer moderate symptomer. Det er viktig å huske på at disse symptomene ikke er uvanlige hos hunder. Mattilsynet melder at så vidt de har oversikt over, er det ikke noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

I tillegg til obduksjon av hunder, mottar Mattilsynet prøver fra veterinærklinikker og går aktivt ut for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene.

Ekstraordinært hovedstyremøte 9. september: Terminfestede arrangementer – alvorlig sykdom hos hund

NKKs Hovedstyre innstiller alle terminfestede arrangementer fra og med dags dato og frem til og med mandag 16. september 2019. Det vil bli tatt en ny vurdering og gjort et nytt vedtak på senere tidspunkt for arrangementer etter 16. september. 

Hovedstyret beslutter å ikke sende norsk landslag til mesterskap i utlandet inntil
videre. Hovedstyret anbefaler at norske hunder ikke deltar på hundeutstillinger og prøver mv i utlandet inntil videre. 

8. september: Sykdomstilfeller i flere fylker

Totalt hadde Mattilsynet søndag (8.september) mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark.

Mattilsynets beredskapsvakt hadde fredag ettermiddag/lørdag (6.-7. september) formiddag mottatt meldinger om 5-6 nye hunder med symptomer som er interessante for videre undersøkelser. To av disse er avtalt levert Veterinærinstituttet for obduksjon. Mattilsynet uttalte lørdag at det ikke er mulig å si om disse nye tilfellene er knyttet til tidligere sykdomstilfeller, men symptomene minner om det samme. Mattilsynet har løpende fått varsler om sykdomstilfeller den siste tiden, og oppfatter ikke de nye meldingene som et tegn på eskalering av situasjonen.

Mattilsynet kom med følgende oppdatering lørdag 7. september:

"Det vi vet per lørdag formiddag er at beredskapsvakten i Mattilsynet har mottatt seks nye meldinger det siste døgnet om hunder som er eller har vært syke den siste tiden, og som er interessante i det videre arbeidet for å oppklare hendelsen. To av disse hundene er døde. Disse meldingene kommer fra Nordland, Hordaland, Hedmark, Trondheim og Sørlandet. To av disse er avtalt levert til Veterinærinstituttet for obduksjon."

Det er for øyeblikket ikke mulig å si om disse sykdomstilfellene kan knyttes til tidligere syke eller døde dyr.

Det er fremdeles bare de tre obduserte dyrene som har et fellestrekk ved at de to tidligere nevnte bakteriene er funnet i tarmen hos disse.

Det er mange spor å følge og en omfattende sak. Vi må nok ut i neste uke før vi kan si noe entydig om saken, sier Jorun Jarp beredskaps- og sikkerhetsdirektør Veterinærinstituttet under dagens pressekonferanse.

Veterinærinstituttet innkalte til pressekonferanse fredag 6. september kl 17:30. NKK var tilstede og har laget en oppsummering av informasjonen her. Oppdatert informasjon kom også ut fra Veterinærinstituttet i etterkant i denne artikkelen.

Veterinærinstituttet melder at de vil arbeide med undersøkelser gjennom helgen, og gå ut med informasjon så raskt som praktisk mulig. De forventer flere prøvesvar fra laboratorieanalyser over helgen. Deres foreløpige inntrykk tyder på stor kompleksistet i kartleggingsstudiet de er i gang med.

- Vi ser foreløpig ikke noe mønster som knytter sykdomstilfellene til hverandre, men dette jobber vi med. Vi ser på hvilke hunder som er syke, og forholdene rundt dem både før og etter de ble dårlige, sa Ann Margaret Grøndal, seksjonssjef i Mattilsynet torsdag 5. september.

I ettertid har Veterinærinstituttet informert om at de har funnet to bakterier i tre av de obduserte hundene, men de kan foreløpig ikke konkludere om det er disse som skaper sykdom. Tilsammen undersøkes data fra 21 døde hunder, og 10 hunder skal til obduksjon hos Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen. Obduksjonene er omfattende og tidkrevende, og det vil kunne ta opp mot noen uker å få endelige svar, uttalte Veterinærinstituttet fredag.

Utbrudd av sykdom hos hund

4. septemberAniCura gikk i dag ut med advarsel til alle hunde-eiere i Oslo-området om utbrudd av en hittil ukjent, og potensielt smittsom sykdom.

Veterinærinstituttet er informert om dødsfallene, og jobber sammen med Mattilsynet og NMBU i å forsøke å spore årsaken til disse og å avklare om det er en sammenheng mellom dem.

Veterinærinstituttet anbefaler hundeeiere som oppdager diaré og redusert allmenntilstand på sine hunder å kontakte sin veterinær.

Bakgrunn

Flere veterinærer i Oslo-regionen har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Noen har også hatt oppkast. Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg. Noen av hundene har dødd.

Dette uttaler Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet, region Stor-Oslo, avdeling Romerike til NKK onsdag 4. september.

- Vi antar at utbruddet skyldes virus eller bakterier, men foreløpig har undersøkelsene ikke gitt svar på hva som kan være årsak til utbruddet, sier Grøndahl.

Hun informerer om at Veterinærinstituttet sammen med Mattilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og dyresykehus forsøke å finne årsaken til utbruddet.

- Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er eller vil bli obdusert. Mattilsynet håper undersøkelsene vil gi svar på sykdomsårsak i løpet av få dager.

Veterinærinstituttet informerer 5. september om at de første tilfellene av sykdom ble rapportert i Oslo, men at de nå får inn rapporter også fra andre deler av landet. Veterinærinstituttet vil i løpet av dagen gå aktivt ut for å innhente informasjon om mistenkte sykdomstilfeller fra aktuelle klinikker og privatpraktiserende veterinærer.

Et generelt råd fra NKKs veterinærer er at man i situasjoner med potensielle utbrudd av svært smittsomme sykdommer:

  • Ikke lar hunden snuse på andre hunders urin og avføring
  • Begrenser nærkontakt med andre hunder
  • Har lav terskel for å kontakte veterinær raskt ved symptomer
 

Våre samarbeidspartnere: