Avviser forslag om rapportplikt

Publisert:
 

Avslår forslag om rapportplikt på operasjoner

NKK sendte 18. juni brev til Mattilsynet vedrørende innføring av rapportplikt på operasjoner i respirasjonsorganene. Forslaget om rapportplikt ble også fremmet i et møte med Mattilsynet 08. april. I brevet påpeker NKK at innføring av rapportplikt på denne typen inngrep vil være et svært viktig verktøy for å bedre hundehelsen i Norge.

NKK fikk svar på brevet 26. oktober 2015. Som det fremgår av Mattilsynets svar avslår de å innføre rapportplikt på operasjoner i luftveiene for å lindre plager som følge av ekstreme eksteriørtrekk hos hund.

Skuffet og overrasket

 NKK er overrasket og skuffet over avslaget, da vi mener rapportplikten kunne vært et viktig virkemiddel i arbeidet med å styre avlen i riktig, sunn retning. Vi er av den oppfatning at tiltak som dette vil vise seg å bli nødvendige, og minner om at denne problemstillingen også har vekket stor engasjement hos våre svenske naboer, hvor mange hundre veterinærer tidligere i år skrev under på et opprop for å få frem en endring i avlen.

NKK vil fortsette å se på hvordan vi kan kartlegge pusteproblemer hos kortsnutede hunder. Inntil videre oppfordrer vi eiere av kortsnutede hunder som opereres i luftveiene til å sende inn opplysninger og veterinærjournal til den aktuelle raseklubben. NKK arbeider også med å tilby en funksjonstest for flere kortsnutede raser.

 

Våre samarbeidspartnere: